Hjem

  • Fakta om fyllekjøring Fakta om fyllekjøring

    14 000 kjøreturer skjer daglig med ulovlig promille. Disse turene skaper de verste ulykkene og ungdom er dessverre overrepresentert. Sammen med høy fart, regnes rus for å være den enkeltfaktoren som øker risikoen for trafikkulykker mest. Les mer her.

  • Cannabis-plante Bilkjøring og hasj- Kjører du ruset på hasj tripler du sjansen for å havne i en bilulykke med alvorlige følger som personskade eller død. ...
  • Bilkjøring og amfetamin- Amfetamin medfører svekket dømmekraft og økt risiko- og sjansetaking. Dette skaper aggressiv og farlig kjøring. ...
  • MDMA Bilkjøring og MDMA- MDMA svekker dømmekraften og den kritiske sansen. Det er ikke forenlig med bilkjøring. ...