Hjem

  • Gratis strykemerke til russebuksa!- Vi ønsker å bidra til en trygg russetid, og sender ut gratis strykemerker til deg og vennene dine som er russ i 2019! ...
  • Erfaringsutveksling hos MHF i Stockholm- Denne uken har Ung i trafikkens administrasjon vært på besøk hos Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) i Stockholm, der vi presenterte de ulike prosjektene vi driver.   ...
  • En unik ressurs for Ung i trafikken- Er du en del av Ung i trafikken er det stor sjanse for at du kjenner, eller har hørt om, Liss Thomassen. Hun leder organisasjonens trialutvalg, og er en ildsjel uten like innen motorsykkelsporten. ...
  • – Vi må fortsette å jobbe for færre trafikkulykker- Ca. hver fjerde dødsulykke i trafikken skyldes rus, og for førere mellom 18 og 24 år øker risikoen for å bli drept med 900 ganger dersom de har en promille på over 0,5. De to neste ukene har organisasjonen Ung i trafikken Norges første pop up-utstilling om ungdom, rus og trafikk. ...
  • Vi har nytt navn!- Høsten 2018 ble det bestemt at MA-Ungdom skifter navn til Ung i trafikken – Ingen venner å miste. Dette ble enstemmig vedtatt under ungdomsorganisasjonens kongress i Søgne.  ...
  • Verdiseminar med Telemarksrussen- Prosjektleder, Liv Marie Bendheim, har holdt foredrag om ungdom, russ og rus i trafikken for russestyrene i Telemark. Ta kontakt hvis du ønsker at vi skal holde foredrag for deres kjære russ!  ...