You booze. You cruise. You loose.

Møglestu vgs

Kampanjen er laget av Denise Andersen, Julie Hvoslef-Eide, Hannah Hovet,  Stine Haugsmoen Stenslund og Anine Amundsen fra Møglestu vgs.

Kampanjen består av en film.