UngSpark

Ung i trafikken er en av aktørene som er med i det viktige forskningsprosjektet. Nå trengs det flere ungdom til å delta i undersøkelsen.

Ung i trafikken er en av aktørene som er med i et viktig forskningsprosjektet om unges reisevaner. Nå trengs det flere ungdom til å delta i undersøkelsen.

Er du mellom 13- 22 år, eller har en ungdom i familien eller en du kjenner i denne alderen, svar på spørreundersøkelsen og vær med i trekningen av fine premier.

Transportøkonomisk institutt skal forske på hvordan unge kommer seg rundt i hverdagen. Spørreundersøkelsen foregår denne høsten, og det er en webundersøkelse som kan besvares på mobil eller PC/mac.

Ungdom mellom 13-15 år

For de mellom 13 og 15 år må vi ha samtykke fra foreldre. Denne knappen er rettet mot foreldre som har barn i denne aldersgruppen:

Ungdom mellom 16-22 år

Ungdom mellom 16 og 22 år kan samtykke selv. Hvis du er i denne aldersgruppen så trykker du på denne knappen:

Frist 05.11.2021. 

Et større forskningsprosjekt

Dette prosjektet er et større forskningsprosjekt over flere deler, og med ulike målsetninger. Ung i trafikken vil være involvert i del 2 av undersøkelsen. Dette vil vi starte med på nyåret.

Partnere i prosjektet

Prosjektet er et samarbeid mellom flere partnere. Disse er: Stavanger kommune, Horten kommune, Fredrikstad kommune, Lørenskog kommune, Drammen kommune, Kongsberg kommune, Asker kommune, Bærum kommune, Oslo kommune, Ruter, Statens Vegvesen og Ung i Trafikken.

TØIs rolle

TØI leder prosjektet med forsker Vibeke Milch som prosjektleder i tett samarbeid med forskningsleder Aslak Fyhri, forsker Ingun Ellis Opheim og forsker Katrine Karlsen.