Ung i Trafikken på global trafikksikkerhetskonferanse

Det ble blant annet diskutert en rekke viktige politiske spørsmål som omhandler å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken.

Kommunikasjonsrådgiver i Ung i Trafikken, Henrik Pettersen Sunde var denne uke på den tredje globale ministerkonferansen i Stockholm.

Sunde er en del av den norske delegasjonen som ledes av Samferdselsminister, Knut Arild Hareide. I tillegg til statsråd Hareide bestod den norske delegasjonen blant annet av statssekretær Ingelin Noresjø og tidligere sjef i UP, Runar Karlsen.

Formålet med konferansen er å forbedre den globale trafikksikkerheten. Transportministere, andre offentlige og private representanter fra sektorene transport, justis, helse og utdanning ble invitert for å diskutere tiltak.

Det ble blant annet diskutert en rekke viktige politiske spørsmål som omhandler å redusere antall drepte og hardt skadde. Norge er verdens beste land vedrørende trafikksikkerhet og delegasjonen delte mye av sin kunnskap til de andre nasjonene.

Foregangsland

Norge er verdens beste land hva gjelder trafikksikkerhet, selv om Norge er verdensledende finnes det alltid forbedringspotensial, sier Sunde.

-I Norge jobber vi hele tiden for Nullvisjonen – Ingen drepte eller hardt skadde i trafikken. Og i henhold til Nasjonal Transportplan (NTP) har Norge et mål om å komme under 350 drepte og hardt skadde i trafikken innen 2030. I 2019 omkom 110 mennesker i trafikken, så det er tydelig at vi fortsatt har en jobb å gjøre, sier 24 åringen.

Før han videre legger til.

-Ta for eksempel Finnmark. Hele 3,27 per 1000 innbyggere fyllekjører, viser statistikken til politiet. Sammenlignet med de nasjonale tallene, som er på 1,89, er det hinsides mye, sier Sunde.

Ung delegat

Sunde representerte også Norge som delegat på konferansen «2nd world youth assembly for road safety». Han snakket om hva Norge gjør for å forbedre trafikksituasjonen blant unge.

-Dødsfall i trafikken er det som tar flest unge liv verden over. Jeg delte erfaringer fra hva vi i Norge gjør som funker. Blant annet jobber vi mye med å involvere ungdommen. De får være med å forme premissene for hvordan vi skal kommunisere budskapet, samt avgjøre hvilke kontaktflater vi bør være på. Dette skaper kunnskap og engasjement. Faktumet at ingen under 16 år omkom i 2019 viser at arbeidet som legges ned lønner seg, sier Sunde avslutningsvis.