Ung i Trafikken kjemper om beste kinokampanje

Big Screen Awards er den årlige prisutdelingen for de beste kinokampanjene. Ung i Trafikken er med sin kampanje «Fyllekjøring er et mareritt» nominert i to kategorier.

 

Big Screen Awards er den årlige prisutdelingen for de beste kinokampanjene. Ung i Trafikken er med sin kampanje «Fyllekjøring er et mareritt» nominert i to kategorier.

Rusforebyggende kampanje

Ung i Trafikken er nominert i kategoriene «Beste Kreative Bruk av Kino» og «Årets nykommer». Bakgrunnen for nominasjonene var videreutviklingen av kampanjen «Et mareritt», laget i forbindelse med DeathTrip-prosjektet for videregående skoler.

«Et mareritt» var en kampanjeidé laget av Herman Dahl, fra Elvebakken videregående skole. For å forsterke mareritt som et virkemiddel ble kampanjen kjørt før og under Halloween.

Ung i Trafikken videreutviklet ideen til Dahl, og laget et event på Odeon kino – Storo. I anledning førpremieren på skrekkfilmen «De dødes tjern» brukte Ung i trafikken eventet som en forebyggingsarena rundt ruskjøring. Det ble arrangert quiz om rus og trafikk, testing av promille- og cannabisbriller, visning av de beste DeathTrip kampanjene gjennom tidene, samt at skuespillere fra «De dødes tjern» svarte spørsmål fra publikum.

Videre snakket Herman Dahl om hvordan sin kampanje påvirker andre ungdommer til å ta gode og trafikksikre valg.

Konkurrerer mot milliardkonsern

Ung i Trafikken er en liten frivillig og ideell organisasjon, som har fått til mye med knappe ressurser og kun to medarbeidere. Henholdsvis daglig leder, Stig Eid Sandstad og prosjektleder, Liv Marie Bendheim.

-At vi er nominert med store aktører som Coca-Cola, Tine, VIPPS og Lexus Norge er artig og givende. De gir oss stor motivasjon til å videreutvikle flere gode kampanjer i forbindelse med DeathTrip-prosjektet. Potensialet som ligger i kampanjene er store, og hvordan vi bruker de gode ideene til ungdommen i etterkant er viktig for norsk trafikksikkerhet. Ungdommen blir på den måten mer bevisst rundt faren ved ruskjøring, sier Eid Sandstad.

-Hvordan har dere klart dette med knappe ressurser?

-Det viser at det ikke trenger å koste skjorta å produsere gode kinoarrangement. Det handler primært om kreativitet, planlegging og evner til gjennomføring, sier en fornøyd Eid Sandstad avslutningsvis.

Daglig leder i Ung i Trafikken, Stig Eid Sandstad.

Involvering er nøkkelen

For å nå frem til ungdom jobber Ung i trafikken blant annet nedenfra og opp – hvor ungdom både er konsument og produsent av aktivitet, budskap og formidling.

-Ved å involvere ungdommen får de være med å forme premissene for hvordan vi skal kommunisere budskapet, samt avgjøre hvilke kontaktflater vi bør være på, sier prosjektleder, Liv Marie Bendheim.

Prosjektleder, Liv Marie Bendheim.

Big Screen Awards avholdes torsdag 30. januar, klokken 16:30.