Ung i Trafikken i møter med politikerne

Den siste måneden har Ung i Trafikken vært i flere politiske møter for å diskutere statsbudsjettet for 2022.

Den siste måneden har Ung i Trafikken vært i flere møter med stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene, samt samferdselsministeren for å diskutere statsbudsjettet for 2022.

Daglig leder i Ung i Trafikken, Stig Eid Sandstad.

Ung i Trafikken er en medlemsbasert organisasjon som lever av at ungdommen organiserer seg hos oss. Dette byr på utfordringer da mange unge ikke føler at trafikksikkerhet angår dem – og dermed ikke blir medlem.

– Uten en grunnstøtte som sikrer en administrasjon til videre drift, og dermed økt fokus på trafikksikkerhet i vår målgruppe, blir det vanskelig å drive forebyggende og holdningsskapende arbeid, sier daglig leder Stig Eid Sandstad og legger videre til:

– Ung i Trafikken ber derfor om to millioner over statsbudsjettet som er øremerket drift.  

– Hva sier de folkevalgte?

– De er utelukkende positive og mener vårt arbeid er svært viktig i henhold til nullvisjonen. Skal vi nærmere null drepte i trafikken, må politikerne satse. Det har vi også tro på at de vil gjøre, sier Sandstad.

Best i verden

– Men Norge er jo best i verden på trafikksikkerhet, trengs det mer penger til noe vi allerede er best på?

– Selv om Norge er best på trafikksikkerhet i verden, kan vi aldri slappe av. Gode resultater oppnår vi ved å hele tiden holde fokus på målet. Har man lykkes en god stund kan det være fristende å lene seg litt tilbake. Men da vil tilbakeslaget komme fort, og antall drepte og hardt skadde vil øke igjen, presiserer Sandstad.

Regjerings første budsjettkonferanse er i mars, her skal politikerne fordele de store pengene på statsbudsjettet. Det endelige resultatet blir ikke offentliggjort før i oktober.

Les hvordan hjernen din kan lure deg.