Turen hjem fra fest

Byåsen vgs

Turen hjem fra fest

Produktet som er nominert i kategorien «Beste interaktive produkt» er laget av Henrik Lervik, Oliver Goldmann Larsen og Luka Bjørsvik fra Byåsen videregående skole og er en interaktiv film med flere valgmuligheter.

Scann QR koden og prøv selv:

Ulike sluttplakater ut fra hvilket valg man tar: