SommerQuiz

Hvor mye kan du om ungdom, rus og trafikk?

Quizen er nå avsluttet. Vinneren av quizen ble Oskar Søderstrøm. Han får tilsendt en sertifisert og EU-godkjent promillemåler fra Dräger, sponset av KGK. 

Riktige svar på SommerQuizen:

1. Hva er promillegrense på norske veier?
Riktig svar : 0,2 ‰

2. Hva er promillegrensen for fritidsbåter i norske farvann?
Riktig svar : 0,8 ‰

3. Mange ungdommer føler seg utrygge når de sitter på med jevnaldrende sjåfører. Hvor mange prosent av de unge har følt seg redd eller utrygg som passasjer?
Riktig svar : 70 %

4. Det rusmiddelet som forårsaker de alvorligste ulykkene i trafikken er…
Riktig svar : Alkohol

5. Hvor mange kjøreturer foretas med promille på norske veier hver eneste dag?
Riktig svar : 14 000

6. Hvor mye koster en dødsulykke samfunnet?
Riktig svar : 30 millioner

7. Etter legalisering av cannabis (f. eks. hasj og marijuana) i delstaten Colorado i USA, har cannabisrelaterte trafikkdødsfall økt. Med hvor mange prosent?
Riktig svar : 151 %

8. Mange nordmenn vil ha lavere promillegrense for fritidsbåter til sjøs. Hvor stor andel?
Riktig svar : 7 av 10 nordmenn