Dette er de nye elsparkesykkel-reglene

Elsparkesykler er elsket og hatet – og den 18.mai kom de splitter nye reglene på tohjulingene.

Illustrasjon av elsparkesykkel

Elsparkesykler er elsket og hatet – og den 18.mai kom de splitter nye reglene på tohjulingene.

Mange hadde forventet at elsparkesykkelen skulle omklassifisere fra sykkel til liten elektrisk motorvogn – det ble ikke tilfelle.

Det betyr at elsparkesykkel og andre små elektriske kjøretøy er i loven definert som sykkel. Noe som betyr at du skal følge trafikkreglene for syklister.

Sjekk ut: Ung i Trafikken og Voi arrangerer elsparkesykkel-webinar.

  • Det er ikke påbudt, men anbefalt å bruke hjelm.
  • Du kan kjøre på fortau og på gang- og sykkelvei så lenge du ikke er til hinder eller fare for dem som går. Øvre fartsgrense på 6 km/t ved passering av gående på gangvei eller fortau.
  • Er det for mange mennesker har du ikke lov til å sykle eller kjøre på fortauet. Da skal du gå av og trille elsykkelen på fortauet eller kjøre ut i veibanen.
  • Ingen fartsgrenser, men krav om sperre for hastighet over 20 km/t.
  • Ingen aldersgrenser, men flere av utleieaktørene har innført enten 16 eller 18-årsgrense.
  • Passasjerer er ikke tillatt. Både politi og Statens vegvesen får muligheten til å ilegge overtredelsesgebyr. Boten er på 3 000 kroner.
  • I henhold til vegtrafikkloven § 21, skal du ikke kjøre i ruspåvirket tilstand.
  • Du må ikke parkere elsparkesykkelen slik den er til hinder eller ulempe for andre.
  • Du må også parkere slik at det ikke er til hinder for mennesker med ulike behov, som for eksempel rullestolbrukere og de med nedsatt syn.
  • Dersom du parkerer slik at den er til hinder eller ulempe eller på områder hvor det er vist med skilt at det ikke er lov å parkere, kan du få en bot på 900 kroner.

Les også: Fritt vilt-tilstandene på elsparkesykkel fortsetter.

Elsparkesykkel og straff

Selv om elsparkesykkel fortsatt etter loven er klassifisert som sykkel, kan det medføre strenge straffer dersom du forårsaker ulykker. Det finnes flere eksempler hvor folk er blitt bøtelagt opp til 15 000 kroner, enkelte har blitt fratatt førerkortet og vi har per i dag en fengselsdom for uaktsom kjøring.

Elsparkesykkel og promillegrense

Ung i Trafikken har lenge uttalt at vi ønsker en promillegrense, og det er noe vi vil fortsette å jobbe for. For at dette skal kunne skje må det finnes en lovhjemmel for det. Med andre ord: Elsparkesykkel må omklassifiseres til motorvogn/ liten elektrisk motorvogn.

Dette er noe regjeringen ønsker å innføre på sikt.