Styret

Styret til Ung i trafikken består av:

Styreleder: Ann-Cathrin Becken

Ann-Cathrin er engasjert i Ung i trafikken fordi hun vil bidra til rusfrie arenaer for ungdom, der de i fri utfoldelse kan bli kjent med sine styrker. Hun påpeker også at vi har INGEN å miste i trafikken på grunn av rusa kjøring. Alle skal være trygge når vi går, sykler, kjører moped, motorsykkel og bil.

Styremedlem: Vetle Stø fra Grimstad Trialklubb.

Styremedlem: Sunniva Jåtog-Hansen fra Lista Trialklubb.

Representant fra Trialutvalget: Liss Thomassen

Liss er 57 år og bor på Saltrød, ca 1 mil øst for Arendal. Hun begynte i MA i 1978 og hadde sin første innboforsikring i Varde. Senere i 1988 ble hun leder for en mekkeklubb i regi av vår organisasjon på Saltrød, som ble hennes første innblikk i Ung i trafikken (tidligere MA-Ungdom). I 1989 ble hun styremedlem i Ung i trafikken sentralt, åpnet Ung i trafikken sitt trialutvalg høsten 1992.

Hun er engasjert i Ung i trafikken for at ungdom skal ha en rusfri arena og være med i. Hun er veldig engasjert i trialklubbene og stiller opp hver gang det er noe. Hun utdanner aktivitetsledere og lærer klubber om lover og regler. Ung i trafikken hadde ikke vært noe uten Liss!

Styremedlem: Marius Vangseng Becken

Marius er fra Østfold. Han driver med motorsykkel, downhill sykling, fjellklatring og frikjøring. For han er det viktig å gjøre alt dette i et rusfritt miljø da adrenalinrushet er noe han higer etter. Han er engasjert i Ung i trafikken for å være med å utvikle en arena for sunne verdier hos en allerede fornuftig ungdomsgenerasjon.

MAs representant: Kjell Einar Årsland

Kjell Einar er MA – Rusfri Trafikks styreleder, og har vært aktiv i Ung i trafikken tidligere.