Ung i trafikkens historie

Ung i trafikken – Ingen venner å miste (tidligere MA-Ungdom) er en organisasjon med lange røtter og tradisjoner. Samfunnet har endret seg, men Ung i trafikken har bestått. Vi bærer vår historie stolt med oss fremover i trafikksikkerhetsarbeidet vi gjør.

Motorførernes Avholdsforbund (i dag MA – Rusfri trafikk) startet med sitt ungdomsarbeid allerede i 1947. Da ble den første ungdomsgruppa startet i Tønsberg, og det ble i årene som kom startet opp ungdomsgrupper over hele landet. Det ble også gjennomført en rekke ungdomslederkurs. I 1954 ble det dannet et ungdomsutvalg som satte ytterligere fart på ungdomsarbeidet. Med mye aktivitet i ungdomsgruppene i årene som gikk, ble det bestemt at det skulle opprettes et eget ungdomsforbund. Ung i trafikken ble stiftet 10. januar 1976, og ble formelt godkjent på landsmøtet i Lyngdal samme år.

            

Ung i trafikkens logoer opp i gjennom årene. 

En av de første sakene Ung i trafikken engasjerte seg i var påbudet om hjelm for mopedister og motorsyklister. Ung i trafikken var også den første til å foreslå å la 16-åringer øvelseskjøre, og vi var med å innføre BMX til Norge.

Ung i trafikken skulle være en organisasjon for motorinteressert avholdsungdom, og aktiviteter som trial, RC og miniracing var sentrale i starten. Det har også vært ungdom opp i gjennom årene som har drevet med hest, svømming, disco og BMX.

Trafikksikkerhet har alltid vært i fokus. En viktig aktivitet var Ungdommens Trafikkstorting. Her møttes ungdommen og sentrale politikere fra både Stortinget og regjeringen. Påbudet om hjelm på moped og motorsykkel var et eksempel på hva som kom ut av dette.

Organisasjonen har opp gjennom årene utviklet seg til å bli en todelt organisasjon. Vi har fortsatt mange engasjerte ungdommer rundt i motorsportklubbene, og mange medlemmer som støtter saken. I tillegg har Ung i trafikken satt i gang flere prosjekter. DeathTrip er vårt største prosjekt i dag. Det startet opprinnelig opp i Sverige i 2006. Norge stilte med en skole i finalen til Sverige i 2007 og har siden 2008 arrangert det i sin helhet i Norge. DeathTrip er nå inne i sitt 10. år i Norge.

Kampanjene fra DeathTrip har også blitt til en utstilling, DeathTrip – On the road. Her vises filmer, plakater og andre elementer elevene har laget gjennom prosjektet. Du kan lese mer om utstillingen her.

I 2018 ble det enstemmig vedtatt på organisasjonens kongress at MA-Ungdom bytter navn til Ung i trafikken – Ingen venner å miste.