Om Ung i trafikken – Ingen venner å miste

Ung i trafikken er en aktiv og spennende organisasjon for ungdom under 25 år som ønsker en rusfri arena for utfordring og mestring!

Ung i trafikken jobber for en rusfri trafikk, og er den eneste trafikksikkerhetsorganisasjonen i Norge for ungdom. Vi har satt oss som mål å være den organisasjonen som best ivaretar de unges interesser i trafikken. Vi arbeider derfor hver dag for å redusere tallet på ungdommer som blir drept eller hardt skadd i trafikken. Vi jobber også for å skape gode holdninger knyttet til rus i trafikken blant ungdom.

Dette gjør vi gjennom blant annet kampanjer, prosjekter, sosiale medier, skolebesøk og undervisningsmateriell. Eksempler på dette er prosjektet DeathTrip, utstillingen DeathTrip – On the road, og ikke minst gjennom vår side på Facebook «Jeg han ingen venner å miste – ikke kjør i fylla», som har rundt 325.000 likere.

Ung i trafikken er ingenting uten medlemmene våre. I klubbene våre dreier det meste seg om motor-, sykkel- og bilsport, men alt som er av andre spennende aktiviteter kan også finne plass hos oss. Vi mener at det er fellesskapet – opplevelsen – gleden og mestringen som er aller viktigst. Er det ikke en Ung i trafikken-klubb i nærheten, eller ønsker du å starte en ny? Se hvordan du kan opprette en Ung i trafikken-klubb her.

Ung i trafikken – Ingen venner å miste er en partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral organisasjon.

Ung i trafikken er tilknyttet voksen-organisasjonen MA – Rusfri Trafikk.

Kontakt oss

Stig Eid Sandstad

Daglig leder i Ung i trafikken
Tlf: 909 64 646

stig@ungitrafikken.no

Liv Marie Bendheim

Prosjekt- og kampanjeansvarlig
Tlf: 990 12 801

livmarie@ungitrafikken.no

Daniel Kolbeinshavn

Prosjekt- og Kommunikasjonsrådgiver
Tlf: 416 65 412

daniel@ungitrafikken.no