Nye regler for el-sparkesykler fra 15. juni

Fra 15.juni kommer det et nytt lovverk på el-sparkesykkel

Fra 15. juni må du huske på disse reglene hvis du skal kjøre el-sparkesykkel:

  • Promillegrensen på 0,2 skal også gjelde for el-sparkesykkel
  • Du må være minst 12 år for å kjøre
  • Barn under 15 år må bruke hjelm
  • Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn»

Regjeringen ønsker med disse reglene å ivareta sikkerheten, tryggheten og fremkommeligheten med el-sparkesykler, både de som kjører og medtrafikanter. Det skriver de i en pressemelding.

Tap av førerkort

El-sparkesykler omklassifiseres i de nye reglene til «motorvogn». Det betyr at hvis du kjører i fylla, vil de samme reglene vi har for moped gjelde. Du kan altså miste førerkortet, og hvor lenge du mister førerretten er minst ett år.

– Vi har i for lang tid sett et uakseptabelt høyt antall alvorlige skader ved bruk av el-sparkesykler, mange knyttet til ruspåvirket kjøring, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Fra september av må utleiefirmaer av el-sparkesykler ha ansvarsforsikring. Fra nyttår skal privateide kjøretøy ha det samme.

Tryggere regler

Vi i Ung i trafikken ser på de nye reglene som viktige for flyten i el-sparkesykkelmiljøet, og ser positivt på de nye reglene fra regjeringen.

– Vi vet at mange har en glede av å bruke el-sparkesykler, og vi håper de nye reglene får folk til å føle seg enda mer trygge på fremkomstmiddelet, sier daglig leder Stig Eid Sandstad.

Ung i trafikken ser på el-sparkesykkel som et supert fremkomstmiddel, så lenge det kjøres og utarbeides trygt. Vi er fornøyde med at dette tas på alvor og samtidig fortsetter vi jobben for å skape en god holdning til el-sparkesykler. I samarbeid med Transportøkonomisk institutt (TØI) har vi laget videokampanjene #IKKEVÆRDUST målrettet mot deg som kjører sparkesykkel. Se videoene og lær mer om sikkerhet på el-sparkesykler her.