Snart ny nettside

Har du lagt merke til vår nye logo?

Har du lagt merke til vår nye logo?

Vi har allerede begynt å ta i bruk vår nye logo som er en del av en større make-over. Funfact: vi har inkludert hundrevis av ungdommer som har vært med å bestemme hva som skal bli vår nye logo og profil.

Liv Marie Bendheim i Ung i trafikken svarer.

Hvorfor har dere fortsatt gammel logo og profil på nettsiden?

Nye nettsider kommer snart, altså. Ung i trafikken driver mange prosjekter, og må jevnlig oppdatere utstyr og materiell. En viktig årsak til at vi tar i bruk vår nye logo allerede nå, er at vi må tenke på miljøavtrykket aktivitetene våre forårsaker. Vi ønsker ikke å produsere opp mer materiell enn nødvendig. En annen viktig årsak er økonomi. Vi får tilskudd av offentlige og private aktører for å drive aktiviteter og fremme trafikksikkerhet. Tilskuddene må vi forvalte på mest mulig effektiv måte, slik at vi unngår dobbeltarbeid og overproduksjon.

Hvorfor er det viktig å oppdatere profilen?

Vår nye profil er mer enn en ny logo, design og farger. Den digitale utviklingen går brutalt raskt. Med de nye nettsidene skal vi nå frem med budskap og kunnskap om trafikksikkerhet på en enda mer effektiv og appellerende måte til ungdom. Det viktigste vi gjør for å nå våre overordnede strategier og samfunnsoppdrag er å engasjere målgruppen. Uansett hvilken kommunikasjonsflate vi treffer ungdom på, enten fysisk eller digitalt, skal vi fremstå som en aktør målgruppen vår kan stole på og identifisere seg med.

Hvorfor var det viktig å inkludere ungdom i prosessen med ny logo og profil?

Ung i trafikken eksisterer for medlemmene våre, og for at alle ungdommer i Norge skal kunne ferdes trygt i trafikken. Det er helt naturlig for oss at ny logo og profil har et bredt nedslagsfelt, og at målgruppen selv medvirker og samskaper. På den måten er det større sannsynlighet for at vi faktisk greier å påvirke og nå frem til ungdom med viktige budskap.

Når lanseres de nye nettsidene?

De lanseres snart, og over sommeren. Selv om vi ikke kan røpe en eksakt lanseringsdato, kan vi avsløre at vi kommer til å satse høyt på innhold. I nasjonale planer for trafikksikkerhet har vi forpliktet oss på flere satsningsområder enn tidligere, og vi har aldri hatt så mange tiltak som nå. Målet er å generere høyere kvalitet på innholdet vårt både på ruskjøring, uoppmerksomhet, fart, mikromobilitet og unge trafikanter generelt.