Menn fyllekjører mest

Statistikken over rusanmeldte trafikanter i 2019 viser igjen at menn er verst.

Statistikken over rusanmeldte trafikanter i 2019 viser igjen at menn er verst. Av 9786 anmeldte er hele 8523 menn, det utgjør 87 prosent. Bare 1263 av de rusanmeldte er kvinner.

-Sammenligner vi tallene fra tidligere år er menn verst atter en gang. Dessverre er de nokså stabile fyllekjørere, om en kan si det sånn, sier daglig leder i Ung i Trafikken, Stig Eid Sandstad.

-Holdninger må endres

Hva tror du dette skyldes?

-Det handler om holdninger og at menn i større grad tar sjanser. 87 prosent er et utrolig høyt tall. En radikal holdningsendring må til.

Politiets tilstandsanalyse viser også at menn er verst når det gjelder fartsbøter. Samlet utgjorde kvinner 23 % og menn 77 % av de bøtelagte i hastighetsovertredelser i 2018. Personer mellom 44 og 54 år får flest fartsbøter (24 %).

Menn overrepresentert også i dødsulykkene

Statistikken gjentar seg i antall trafikkdrepte. -Det er nok ikke tilfeldig at det er flest menn som omkommer, sier Sandstad.

I 2018 mistet 108 personer livet, hvorav 40 mistet livet grunnet rus- eller fyllekjøring. I 2019 mistet 31 kvinner og 79 menn livet i trafikken. Det betyr at 71 prosent av de omkomne i trafikken er menn. Dødsfall i trafikken øker mest i aldersgruppen 25-44. Tallet på hvor mange det var i 2019 som mistet livet grunnet rus, blir ikke publisert før til sommeren.

Håper på bedring i 2020

-Vi ser at det er en økning i rusanmeldte. Dette skyldes nok bedre utstyr fra politiets side, og det er derfor vanskelig å konkludere om det i realiteten har blitt farligere enn før å ferdes på norske veier. Uansett håper vi på bedringer i 2020 – at det er en nulltoleranse for fyllekjøring, sier Sandstad avslutningsvis.