Medlemskap

Informasjon om medlemskap

Ung i Trafikken jobber for at ingen unge skal bli drept eller hardt skadd i trafikken. Vi hjelper også ungdommer til å skape rusfrie miljøer gjennom lokale klubber og aktiviteter.

NB! Alle medlemskap (utenom støttemedlemskap) gir deg så mange kinobilletter du bare vil, til en kino nær deg, for kun 85 kr pr. stykk (ordinær pris 130 kr).


Ung på vei mot lappen

Dette er et medlemskap for deg som er 15 år og skal begynne på «veien mot lappen».
Som Ung på vei mot lappen medlem i Ung i trafikken får du følgende:
øvelseskjørings-L til å feste på bilen – ekstra speil for å ha inni bilen – trekning av premier underveis – og ikke minst være med på trekning av gratis (inntil 25.000 kr) førerkort.
Medlemsavgift: 100 kroner per år. Les mer om dette medlemskapet her.

Støttemedlemskap

For deg som ønsker å støtte Ung i trafikken sitt viktige arbeid mot rus i trafikken.
Medlemsavgift: 100 kroner per år

Fullt medlemskap

Som fullt medlem får du også tilgang til våre flotte og gunstige medlemsfordeler (gjelder ikke Autohjelp fra Viking).
Les mer om medlemsfordeler her.
Fullt medlemskapet er spesielt gunstig for deg som er aktiv i en av Ung i trafikken sine klubber. Som fullt medlem får du dekket inntil kroner 1000,- pr år på utgifter til startlisens.
Medlemsavgift: 200 kroner per år

Pluss medlemskap

Som plussmedlem får du tilgang til alle våre flotte og gunstige medlemsfordeler inkl autohjelp fra Viking.
Les mer om medlemsfordeler her.
Medlemsavgift: 700 kroner per år

Betal med Faktura eller Vipps

Faktura: Du vil få tilsendt faktura i posten.

Vipps: Betal beløpet for medlemskap med Vipps til Vipps-nummer 91553.
NB! Skriv inn navnet på medlemmet du betaler for i innbetalingen.

Innmelding


Støttemedlemskap (kr. 100)Fullt medlemskap (kr. 200)Pluss medlemskap (kr. 700)Ung på vei mot lappen (kr. 100)


Send meg fakturaJeg betaler med Vipps

Jeg aksepterer vilkårene for medlemskap

Medlemsvilkår

Medlemskapet

Som medlem i Ung i trafikken er du en viktig bidragsyter i arbeidet for en rusfri trafikk og nullvisjonen.

Medlemskap og fordeler følger personen det er utstedt på. Betalt medlemskap kan overføres gjenlevende ektefelle eller samboer ved dødsfall, til neste forfall.

Medlemskapet betales en gang i året, og er gyldig et år fra datoen for innbetaling. Faktura på ny periode sendes ut i god tid. Ved betalt kontingent videreføres medlemskap og tilhørende fordeler levert av Ung i trafikken, MA og våre samarbeidspartnere.

Medlemskapet og medlemsfordeler knyttet til medlemskapet er kun gyldig ved betalt kontingent innen forfall.

Innbetalt kontingent regnes som forfalt, og refunderes ikke. Dog refunderes normalt kontingent inntil 1 måned etter betalingsdato ved dødsfall eller alvorlig sykdom.

Personer under 15 år må ha foresattes godkjennelse.

 

Endringer

Ved endring av medlemskap må dette meldes til medlemsservice før forfall 31.12 aktuelt år.

Alle endringer knyttet til personopplysninger skal skje direkte til medlemsservice på e-post post@ungitrafikken.no eller telefon 22 47 42 00.

Personvern

Ung i trafikken er ansvarlig for behandling og oppbevaring av opplysningene i samsvar med norsk personvernlovgivning. Du kan på forespørsel få innsyn i den informasjon som er registrert om deg etter denne avtale, samt kreve eventuelle feil rettet.

Ung i trafikken videreselger under ingen omstendigheter informasjon og/eller e-postadresser.

 

Samtykke

Som medlem i Ung i trafikken samtykker du i at vi kan sende deg informasjon knyttet til ditt medlemskap via e-post, mobil, brevpost, eller lignende.

For å benytte deg av Ung i trafikkens attraktive medlemstilbud, samtykker du i at kontaktinformasjon og fødselsdato kan gis til våre samarbeidspartnere, og at du kan kontaktes av dem.

Du kan reservere deg mot dette ved å sende en e-post til post@ungitrafikken.no eller ved å kontakte vår medlemsservice på telefon 22 47 42 00.

Lukk