Medlemskap

Ung i Trafikken-medlemskap

Gjør en forskjell ❤️ Spennende medlemsfordeler

Som Ung i Trafikken-medlem får du følgende fordeler:

  • Muligheten til å vinne tilbake pengene du brukte på førerkortet, på inntil 25.000 kr. Dette gjelder lettmotorsykkel, MC og bil (du deltar i trekningen per førerkort).
  • Alltid billige kinobilletter. Du får billetter til 90 kr per stk.
  • Medlemskonkurranser.
  • Medlemsblad Motorføreren 5 ganger i året .
  • Tilbakebetaling av startlisens dersom du kjører motorsport (inntil kr. 1000).
  • Delta på arrangement som Ung i Trafikken arrangerer.

Ett års medlemskap koster kr. 250. Gjelder fra datoen du melder deg inn og ett år fram.

Du kan betale medlemskapet med både faktura og vipps. Faktura: Du vil få tilsendt faktura i posten.

Betaling med vipps

Betal beløpet for medlemskap til Vipps-nummer 91553.
NB! Skriv inn navnet på medlemmet betalingen gjelder.

Innmelding
Send meg fakturaJeg betaler med Vipps

Jeg aksepterer vilkårene for medlemskap

Medlemsvilkår

Medlemskapet

Som medlem i Ung i trafikken er du en viktig bidragsyter i arbeidet for en rusfri trafikk og nullvisjonen.

Medlemskap og fordeler følger personen det er utstedt på. Betalt medlemskap kan overføres gjenlevende ektefelle eller samboer ved dødsfall, til neste forfall.

Medlemskapet betales en gang i året, og er gyldig et år fra datoen for innbetaling. Faktura på ny periode sendes ut i god tid. Ved betalt kontingent videreføres medlemskap og tilhørende fordeler levert av Ung i trafikken, MA og våre samarbeidspartnere.

Medlemskapet og medlemsfordeler knyttet til medlemskapet er kun gyldig ved betalt kontingent innen forfall.

Innbetalt kontingent regnes som forfalt, og refunderes ikke. Dog refunderes normalt kontingent inntil 1 måned etter betalingsdato ved dødsfall eller alvorlig sykdom.

Personer under 15 år må ha foresattes godkjennelse.

 

Endringer

Ved endring av medlemskap må dette meldes til medlemsservice før forfall 31.12 aktuelt år.

Alle endringer knyttet til personopplysninger skal skje direkte til medlemsservice på e-post post@ungitrafikken.no eller telefon 22 47 42 00.

Personvern

Ung i trafikken er ansvarlig for behandling og oppbevaring av opplysningene i samsvar med norsk personvernlovgivning. Du kan på forespørsel få innsyn i den informasjon som er registrert om deg etter denne avtale, samt kreve eventuelle feil rettet.

Ung i trafikken videreselger under ingen omstendigheter informasjon og/eller e-postadresser.

 

Samtykke

Som medlem i Ung i trafikken samtykker du i at vi kan sende deg informasjon knyttet til ditt medlemskap via e-post, mobil, brevpost, eller lignende.

For å benytte deg av Ung i trafikkens attraktive medlemstilbud, samtykker du i at kontaktinformasjon og fødselsdato kan gis til våre samarbeidspartnere, og at du kan kontaktes av dem.

Du kan reservere deg mot dette ved å sende en e-post til post@ungitrafikken.no eller ved å kontakte vår medlemsservice på telefon 22 47 42 00.

Lukk

Ditt medlemskap gjør at Ung i Trafikken hver dag kan jobbe for:

  • en bærekraftig fremtid – ingen unge skal bli drept eller hardt skadd i trafikken.
  • å skape rusfrie miljøer for ungdom gjennom lokale klubber og aktiviteter.
  • at du kan teste grenser og moro innenfor trygge rammer.
  • å drive og utvikle trafikksikkerhetsprosjekter og kampanjer.