Lucky damage

Nannestad vgs

Kampanjen er laget av Emilie Hafskjære Dammen, Hannah Emilie Sveistrup, Andreas Sandholt og Freddy Myrvoll fra Nannestad vgs.

Kampanjen består av film og nettside.