La bilen stå når du er ruset (3. plass 2012)

Kampanjen er laget av «Gruppe Seven» som består av Ario Firooz Rais, Caroline Bakke, Eirin Grøtan Kirknes, Silje Nielsen Stokke, Sonja Eike Nematinia, Tonje Håvelsrud Nordlie og Vetle Jon Hagstrøm Vedlog fra Bleiker vgs.

Kampanjen består av en plakatserie.