Gyldig fravær for obligatoriske kjøretimer

I regjeringserklæringen fra den nye Solberg-regjeringen kommer det fram at obligatoriske kjøretimer nå gir gyldig fravær.

Nå får du ikke lenger ugyldig fravær for å gjennomføre obligatoriske kjøretimer! En samlet trafikkskolebransje har siden det ble innført nye regler for fravær i videregående skole, jobbet for å gjøre det enklere å gjennomføre føreropplæring i tråd med læreplanens intensjoner uten at elevene skal bli straffet med ugyldig fravær på skolen.

Bransjen har stått på
Både Trafikkforum og ATL har sammen og hver for seg nedlagt betydelige ressurser for å forklare utfordringene med tanke på en god løsning. I regjeringserklæringen fra den nye Solberg-regjeringen kommer det fram at bransjen delvis blir hørt, ettersom obligatorisk opplæring vil gi gyldig fravær.

– Vi i Ung i trafikken er glade for at Trafikkforum og ATL har jobbet for dette, og for at alt arbeidet de har lagt ned nå ser ut til å ha gitt resultater, sier daglig leder Stig Eid Sandstad.

Positiv effekt også for ordinære timer?
Trafikkskolebransjen tror ikke det er obligatorisk opplæring som har vært det største problemet, hverken når det gjelder muligheten til å oppfylle målene i læreplanen eller å få elevene til å gjennomføre opplæringen på dagtid på hverdager.

Trafikkforum uttaler at det først og fremst er ordinære kjøretimer som har vært problematisk, særlig med tanke på måloppnåelse på trinn 3. Likevel tror de intensjonen i regjeringserklæringen kan gi en positiv effekt også på ordinære kjøretimer.

Grunnen til dette er at virkningen av at obligatorisk opplæring gir gyldig fravær blir at alle elever i videregående skole får tre dager mindre ugyldig fravær i forbindelse med føreropplæring, som dermed kan frigjøre tid til de viktige målene i føreropplæringen.

Her kan du lese mer om hvordan Trafikkforum har jobbet for å oppnå gyldig fravær for føreropplæring.