Forebyggende elsparkesykkel-arrangement

I lys av alle skadene fikk Ung i Trafikken en henvendelse fra Voi – de ønsket et samarbeid for å redusere antall rusrelaterte elsparkesykkelulykker.

Sommeren har vært preget av flere hundre skader på elsparkesykkel, og majoriteten av skadene har skyldes ruskjøring. Faktisk har 41 prosent av skadene vært knyttet til rus. Ung i Trafikken og elsparkesykkel-utleieaktøren Voi så på det med stor bekymring.

I lys av alle skadene fikk Ung i Trafikken en henvendelse fra Voi – de ønsket et samarbeid for å redusere antall rusrelaterte elsparkesykkelulykker.

Fredag 11. september og torsdag 18. september arrangert de et trafikksikkerhetsarrangement med fokus på promillekjøring på elsparkesykkel.

Hensikten med arrangementet var å belyse viktigheten av edruelig ferdsel og bevisst bruk av elsparkesykler. I den anledning ble studenter, politikere, pressen og folk flest invitert til å «fyllekjøre» på elsparkesykler under kontrollerte former med promillebriller.

Kommunikasjonsrådgiver i Ung i Trafikken Henrik Pettersen Sunde så på arrangementet som svært vellykket.

-Vi er fornøyde med gjennomføringen av eventet. I løpet av begge dagene, var det nok opp imot 800 personer som fikk teste promillekjøring på elsparkesykkel. Folk fikk en følelse av hvor farlig det faktisk kan gå, sier rådgiveren.

-Hvordan var responsen til publikum?

-De var positive, og kom med hyggelige tilbakemeldinger. De lovet at fyllekjøringen skal det ble slutt på. Vi får håpe dette har bidratt til god forebygging, sier Pettersen Sunde.

Voi-sjef Christina Moe Gjerde var også opptatt av forebygging.

-Å kjøre i ruspåvirket tilstand er ikke lov, men det vil alltid være brukerens ansvar, derfor tror vi på forebyggende tiltak, sier Christina Moe Gjerde, og legger til:

– Forebyggende arbeid tar tid, det var derfor gledelig at så mange møtte opp – det viser at vi treffer en nerve plant folket.

God mediedekning

Elsparkesyklene er elsket og hatet, det var derfor stor medieinteresse rundt arrangementet.

NRK, Aftenposten, Nettavisen, VG og Adresseavisen var alle innom for å lage reportasjer. Ung i Trafikkens mediemann, Sunde syntes mediene gjorde en god jobb i dekningen av saken.

-Jeg er imponert over iveren media hadde til å dekke dette. De hev seg rundt og laget gode reportasjer. NRK prioriterte faktisk saken på Dagsrevyen klokken 21.  Det er vi fornøyd med – på den måten når vi ut til enda flere folk, sier Sunde til slutt.