Færre omkomne – flere hardt skadde

Vi har fått med oss Henrik Fladseth og Marlene Stavrum til å reagere på videoer om ruskjøring.

Drepte i trafikken snakkes det hyppig om – det som omtales mindre, er hvor mange som blir hardt skadd i trafikken.

For enkelte som leser dette, er det kanskje litt diffust hva som skiller en person som er hardt eller lettere skadet. Ifølge Statens Vegvesen, er en person hardt skadet dersom personens liv en tid etter ulykken er truet, eller har skader som fører til varig og alvorlig mén.

En hardt skadet person får med andre ord livet sitt snudd opp ned, og for en ung person med hele livet foran seg kan dette dessverre være med på å knuse drømmer og et normalt liv. Ikke nok med det – familien til den utsatte blir også sterkt påvirket.

Selv om Norge er best på trafikksikkerhet i verden, og at vi havnet under 100 drepte i trafikken for andre året på rad, ble det i 2020 meldt om hele 627 hardt skadde personer. For å sette det i perspektiv, tilsvarer det at nærmere to personer hver dag blir hardt skadet på norske veier. Sammenlignet med 2019, er det en økning på 11 prosent.

Det som får Ung i Trafikken til å heve øyenbrynene, er at aldersgruppen 16 – 19 år utgjør over 10 prosent. Og det fremkommer faktisk at det er flest kvinner som blir hardt skadet i trafikken.