Fare for fyllekjøring

Nannestad vgs

Kampanjen er laget av Patrik Eian Fjeldstad, Andreas Thoresen, Ole Bakker, Mari Tangevold og Marte Bjørnstad Andreassen fra Nannestad vgs.

Kampanjen består av skilt, isskrape og film.