Engasjerte trafikklærerstudenter

Tirsdag 11. desember holdt vår prosjektleder, Liv Marie Bendheim, presentasjon av Ung i trafikkens e-læringskurs for andreårsstudenter ved trafikklærerutdanningen på OsloMet. 

Tirsdag 11. desember holdt vår prosjektleder, Liv Marie Bendheim, presentasjon av Ung i trafikkens e-læringskurs for andreårsstudenter ved trafikklærerutdanningen på OsloMet. 

Studentene var veldig engasjerte, og presentasjonen førte til flere interessante diskusjoner om temaet rus og trafikk. Blant annet hadde en av elevene et familiemedlem som hadde krasjet i fylla, men som heldigvis ikke hadde skadet noen andre i ulykken.

Totalt bestod trafikklærerklassen av 20 personer, og flere av disse valgte å følge forelesningen via Skype.

Ikke en del av læreplanen
Selv om rus i trafikken ikke er en del av læreplanen til trafikklærerutanningen, var det flere som hadde god kunnskap om temaet likevel. Dette viste studentene blant annet da de fikk prøve den avsluttende testen til e-læringskurset.

Kurset passer godt inn i teoriundervisningen til føreropplæringen; enten i sin helhet bestående av fire forskjellige deler, eller ved at trafikklæreren går inn på de ulike temaene han eller hun finner relevant.

Ung i trafikken har trykket opp en egen lærerveiledning, som kan bestilles via e-post post@ungitrafikken.no eller lastes ned her.

Kandidatoppgave om rus og trafikk
Etter presentasjonens slutt uttrykte flere av studentene at de kunne tenke seg å skrive kandidatoppgave om rus og trafikk, og Ung i trafikken fikk til og med spørsmål om vi tok imot studenter på hospitering.

En av studentene hadde også vært medlem av Ung i trafikken i flere år 🙂

I mars 2019 skal Liv Marie tilbake til Kjeller for å presentere e-læringskurset for trafikklærerstudentene som går i førsteklasse på OsloMet.

Ønsker du et foredrag om rus og trafikk, eller en presentasjon av vårt e-læringskurs? Ta kontakt på livmarie@ungitrafikken.no.