En stor seier

I dag har statsbudsjettet for 2022 blitt lagt frem, og der har jaggu Ung i trafikken lurt seg inn med 2 millioner kroner.

I dag har statsbudsjettet for 2022 blitt lagt frem, og der har jaggu Ung i trafikken lurt seg inn med 2 millioner kroner.

Vi må takke Samferdselsdepartementet for tilliten. Dere har gjort dette til en historisk dag for Ung i trafikken. De ekstra ressursene er en gledelig nyhet for alle ungdommene i Norge. Nå får vi muligheten til å jobbe på enda flere fokusområder som er viktig for å redusere antall ungdommer som blir drept og hardt skadd i trafikken.

Hør talen fra Knut Arild Hareide, som var på sitt siste oppdrag som Samferdselsminister hos oss, før han søkte avskjed hos Kongen. Vi takker også Ingelin Noresjø for hyggelige ord.

Fremover skal vi opprettholde fokuset på rusforebygging i trafikken, men også øke arbeidet med forebygging innen oppmerksomhet, fart og mikromobilitet. Vi har ingen venner å miste.

Som Norges eneste trafikksikkerhetsorganisasjon for ungdom synes vi det er gledelig at Samferdselsdepartementet ser nyttet av at vi kan ha en spisskompetanse mot ungdommer.

Kommunikasjonsrådgiver i Ung i trafikken, Henrik Pettersen Sunde, til venstre, og Knut Arild Hareide til høyre.
Prosjekt- og kampanjeansvarlig i Ung i trafikken, Liv Marie Bendheim, til venstre, og Knut Arild Hareide til høyre.
Daglig leder i Ung i trafikken, Stig Eid Sandstad, takker Samferdselsdepartementet for tilliten.

I dag har vi fått bevist at målrettet trafikksikkerhetsarbeid mot ungdom lønner seg. Gjennom mange år har Ung i trafikken jobbet spisset mot ungdom som målgruppe. Vi har drevet ulike forebyggende tiltak for en rusfri trafikk, og hatt klubber og rusfrie møteplasser med mange engasjerte ungdommer. Det at Ung i trafikken har kommet inn med en egen post på statsbudsjettet gjør at arbeidet vårt blir mye mer forutsigbart. Vi vet at vi har fremtiden foran oss, uavhengig av om vi innimellom sliter med antall medlemmer og klubber. I tillegg til å jobbe for en rusfri trafikk, vil vi nå i enda større grad ta med oss innsikten vi har om målgruppen vår på andre trafikksikkerhetsområder.

Stig Eid Sandstad, Daglig leder i Ung i trafikken