E-læringskurs om rus i trafikken

MA-Ungdom har utarbeidet et eget undervisningsopplegg om rus i trafikken, som er spesielt relevant for personer som holder på å ta lappen.

Rus er fortsatt en av de viktigste årsakene til at det skjer trafikkulykker i Norge, og nesten hver fjerde dødsulykke skyldes rus. Det ønsket vi i Ung i trafikken å gjøre noe med, og har derfor utarbeidet et eget undervisningsopplegg om rus i trafikken.

Kurset er spesielt relevant for personer som holder på å ta lappen. Det er helt gratis, og varigheten er på ca. 40 minutter. Du kan ta hele kurset eller bare de delene du ønsker.

Målet med undervisningen er å informere om- og skape gode holdninger knyttet til rus i trafikken. Vi håper kurset skal være med på å redusere antall unge som kjører i påvirket tilstand, samt øke fokuset på rus i kjøreopplæringen.

Lærestoffet i kurset presenteres gjennom filmer, animasjoner og interaktive oppgaver. Det består av fire deler, i tillegg til en avsluttende test.

Ung i trafikken har utviklet kurset i samarbeid med en prosjektgruppe bestående av Eirik Olaussen fra Sande Trafikkskole, daglig leder i Trafikkforum Stig Ohrvik, Rita Helen Aarvold fra Vegdirektoratet og Anne Beate Budalen, som er rådgiver i trafikksikkerhet hos MA – Rusfri Trafikk.

Spesielt kjøreskoler og ungdomskoler med valgfag trafikk kan ha stor nytte av å ta i bruk undervisningsopplegget.

For å ta kurset kan du trykke her.

Ønsker du informasjonsmateriell tilsendt?
Vi har også utarbeidet en egen lærerveileder og et informasjonshefte som hører til e-læringskurset om rus i trafikken.

Dette kan vi sende i posten til deg, dersom du sender en mail til post@ungitrafikken.no.

Du kan også laste ned lærerveilederen her og informasjonsheftet her.