Det skjer ikke meg

Lørenskog vgs

Kampanjen er laget av Hæge A. Aasmundtveit, Tonje Henriksen, Marie Nohre og Pernille S. Rekstad fra Lørenskog vgs.

Kampanjen består av film.