«Det skjer ikke meg»

Nannestad vgs

Kampanjen er laget av Denas Rakauskas og Kai Robin Lund fra Nannestad vgs.

Kampanjen består av en serie på 3 korte SoMe videoer, 2*instagram kampanjer, instagram konkurranse og 3 posters.

(Utvalgte elementer i kampanjen er vist)