Info om konkurransen

Konkurransens fire faser

1. KickOff

Vi kommer til alle påmeldte skoler ved oppstarten av deres prosjektperiode. KickOff varer ca. en dobbel skoletime hvor vi informerer om temaet ruskjøring, og om konkurransen.

2. Prosjektgjennomføring

Etter KickOff er det opp til hver enkelt skole å velge hvordan og hvor mye man ønsker å jobbe med konkurransen. Elevene velger selv hvilket format de ønsker å bruke (SoMe – produkter, animasjon, film, merch, tegneserie, podcast, plakater etc). Kampanjen skal på best mulig måte presenterer problemstillinger rundt ruskjøring, rus og ungdom. Kampanjen skal også peke på innfallsvinkler til hvordan ruspåvirket kjøring kan motvirkes og forhindres.

3. Innsending av bidrag

Frist for innsending av bidrag er 1. april. Hver skole kan levere opp til fire bidrag og innsendingen skjer via post til Ung i trafikken, Pb 752 sentrum, 0106 Oslo eller elektronisk til livmarie@ungitrafikken.no. Les RETNINGSLINJER som også blir sendt til alle kontaktpersoner hos deltakende skoler.

Husk! Alle bidrag som sendes inn skal inneholde både logoen til DeathTrip og Ung i Trafikken. Logoer finnes her: Ung i trafikken og DeathTrip

4. Finalen

Av alle de innsendte bidragene vil en utvelgelseskomité velge ut de 10 beste bidragene som går til finalen. Finalen finner sted i Oslo i starten av mai. For hvert finalebidrag dekker DeathTrip reise og opphold for en lærer og fire elever.

Juryen kårer vinnere basert på følgende prinsipper:

Den gruppen som best har satt seg inn i, og forstått, ruskjøring som et trafikksikkerhetsproblem.
Den gruppen som har foreslått de mest anvendbare og nytenkende virkemidler/tiltak for å hindre ruskjøring.
Den gruppen som har vist det beste bidraget ut ifra målsetningen om å påvirke andre ungdommers holdning til det å kjøre i ruspåvirket tilstand.

Premiene bli fordelt slik:

1. plass: 30.000 kr
2. plass: 15.000 kr
3. plass: 5.000 kr