DeathTrip

En forebyggende fyllekjøringskampanje

DeathTrip er et landsomfattende prosjekt hvor elever fra videregående skoler engasjeres til å lage holdningskampanjer mot ruskjøring. Den beste kampanjen vinner 30.000 kr.

DeathTrip skal peke på innfallsvinkler til hvordan fyllekjøring kan motvirkes og forhindres.

Konkurransen er åpen for alle studieretninger da vi ønsker variasjon og bredde i det elevene produserer. Erfaringsmessig har vi sett at prosjektet passer for elever på Medier- og Kommunikasjon da det enkelt kan implementeres i lærerplanen for denne linjen.

Hvert år blir de beste kampanjene brukt. Ut i fra hva vi ser som mest forebyggende og hva vi har av midler brukes de som materiell for undervisningsopplegg til trafikalt grunnkurs, undervisning/kurs på fritidsklubber, og i ulike kanaler som web/sosiale medier, TV, kino, reklame på bussholdeplasser og lignende.

Ansvarlig for prosjektet er Ung i trafikken og er støttet av Helsedirektoratet.

For spørsmål, send mail til livmarie@ungitrafikken.no

Les mer om konkurransen her

Se finalebidragene her