Bruk vår nye aktivitetskalender!

Det er viktig å vise både medlemmer og andre at det er mye aktiviteter som både drives i regi av både MA-Ungdom sentralt og av klubbene.

Det er viktig å vise både medlemmer og andre at det er mye aktiviteter som både drives i regi av både MA-Ungdom sentralt og av klubbene. Våre egne aktiviteter / arrangementer og andre aktuelle arrangementer, ønsker vi gjerne å få lagt inn i vår NYE aktivitetskalender som vi har fått laget her på våre hjemmesider.

Men for at vi skal kunne få lagt ting ut, så trenger vi hjelp i fra deg!

Sendt oss en epost med informasjon om de aktiviteter dere har planlagt i 2018. Dette gjelder alt i fra faste treningsdager til arrangementer som klubben skal gjennomføre +++.

Dette sendes til post@maungdom.no

MA-Ungdom vil også legge inn alt av aktiviteter som vi skal gjennomføre / delta på.

Så det er bare å følge med for å holde seg oppdatert ?