Bilkjøring og MDMA

MDMA svekker dømmekraften og den kritiske sansen. Det er ikke forenlig med bilkjøring.

MDMA

Om du lurer: Ja, MDMA og andre narkotiske stoffer er ulovlig.

Rask info

MDMA kom på narkotikalisten i Norge i 1986, og ble kjent i rave- og house-miljøene som Ecstasy (MDMA er det primære virkestoffet i Ecstasy). Omtales ofte som partydopet.

MDMA og bilkjøring

Ved å kjøre ruset på MDMA utsetter du deg selv og andre for fare, da MDMA svekker dømmekraften og den kritiske sansen, og man blir mer risikovillig og impulsiv. Bruk av 50 mg MDMA tilsvarer en promille på over 0,2 i 6-8 timer etter inntak. Dobles dosen vil det tilsvare en promille over 0,2 i 12-15 timer etter inntak.

 • Forvirring, bevissthetsforstyrrelser og hallusinasjoner er også eksempler på hva som er med på å svekke trafikkforståelsen.
 • Dersom det er snakk om en dødsulykke vil det være sannsynlig at føreren i kokain-rus dømmes for uaktsomt drap. Dette har en strafferamme på inntil seks år.
 • Om du forårsaker en ulykke med skade når du kjører ruset på MDMA, uten dødsfall gjelder fortsatt straffeloven. Konsekvenser kan da bli:
  • Bots
  • Samfunnsstraff
  • Fengsel
 • Økonomiske erstatningsansvaret kan også være tilfellet.
 • En alvorlig ulykke vil også kunne gi deg vanskeligheter med å få visum til for eksempel USA.
 • Blir du tatt av politiet med MDMA kan det gi konsekvenser også før du har tatt lappen. Du kan få utsettelse på lappen etter §24 i vegtrafikkloven.

Les om bilkjøring og kokain.

Generell info om MDMA

Effekt

 • Rusen gir en oppkvikkende effekt, gir sterkere sanseinntrykk og følelse av velvære.

Konsekvenser

 • Likegyldighet, depresjon og lav energi.
 • Angst, psykiske lidelser, humørsvingninger og hukommelsestap

Rask fakta om MDMA i Norge

 • I 2009 og 2010 var det få saker med MDMA påvist hos bilførere, men de siste årene har man sett en økende andel bilførere med påvist MDMA.
 • I 2018 har antall saker med MDMA økt med 28 % sammenlignet med 2017, og i 2018 ble MDMA påvist hos totalt 294 bilførere. Dette antallet er rekordhøyt.

Kilde: Rustelefonen

Oppdatert februar 2021.