Bilkjøring og kokain

Kokain svekker dømmekraften og den kritiske sansen, samt at man blir mer risikovillig og impulsiv.

Om du lurer: Ja, kokain og andre narkotiske stoffer er ulovlig.

Rask info

Kokain utvinnes fra kokaplanten. Det inntas via røyking, injisering eller sniffing.

Kokain og bilkjøring

Ved å kjøre ruset på kokain utsetter du deg selv og andre for fare, da kokain svekker dømmekraften og den kritiske sansen, samt at man blir mer risikovillig og impulsiv.

 • Forvirring, bevissthetsforstyrrelser og kortvarige hallusinasjoner er også eksempler på hva som er med på å svekke trafikkforståelsen.
 • Dersom det er snakk om en dødsulykke vil det være sannsynlig at føreren i kokain-rus dømmes for uaktsomt drap. Dette har en strafferamme på inntil seks år.
 • Om du forårsaker en ulykke med skade når du kjører ruset på kokain, uten dødsfall gjelder fortsatt straffeloven. Konsekvenser kan da bli:
  • Bots
  • Samfunnsstraff
  • Fengsel
 • Økonomiske erstatningsansvaret kan også være tilfellet.
 • En alvorlig ulykke vil også kunne gi deg vanskeligheter med å få visum til for eksempel USA.
 • Blir du tatt av politiet med kokain kan det gi konsekvenser også før du har tatt lappen. Du kan få utsettelse på lappen etter §24 i vegtrafikkloven.

Les om bilkjøring og hasj

Generell info om kokain

Effekt

 • Små doser føles behagelig, og gir en følelse av å være ovenpå og ha økt energi. Sult- og søvnbehov undertrykkes.

Konsekvenser

 • Kokain øker risikoen for luftveissykdommer, hjerte- og karsykdommer og øker risikoen for å havne i trafikkulykker. Det er også forbundet med økt risiko for angst og depresjon.
 • Ved større doser kan man få angstanfall og bli irritabel.
 • Hos menn kan impotensen forekomme.
 • Høyt blodtrykk, livstruende høy puls og hjerneblødning.
 • Hallusinasjoner og vrangforestillinger.

Rask fakta om kokain i Norge

 • Kokain ble i 2018 påvist i 273 blodprøver (4 %) fra førere mistenkt for ruspåvirket kjøring. De siste årene er det sett en stadig økning i antall saker der kokain er påvist
 • Fra 2017 til 2018 økte antallet saker med 39 %.
 • Kokain er blant de 10 hyppigst påviste rusmidlene i Akershus, Buskerud, Hedmark, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold i 2018.
 • Kripos beslagsstatistikk har de siste årene vist en økning både i antall kokainbeslag og i beslagenes styrkegrad.

Kilde: Oslo universitetssykehus

Oppdatert mars 2020.