Bilkjøring og kokain

Kokain svekker dømmekraften og den kritiske sansen, samt at man blir mer risikovillig og impulsiv.

Rask info

Kokain utvinnes fra kokaplanten. Det inntas via røyking, injisering eller sniffing.

Kokain og bilkjøring

Ved å kjøre ruset på kokain utsetter du deg selv og andre for fare, da kokain svekker dømmekraften og den kritiske sansen, samt at du blir mer risikovillig og impulsiv.

 • Forvirring, bevissthetsforstyrrelser og kortvarige hallusinasjoner er også eksempler på hva som er med på å svekke trafikkforståelsen.
 • Dersom det er snakk om en dødsulykke vil det være sannsynlig at føreren i kokain-rus dømmes for uaktsomt drap. Dette har en strafferamme på inntil seks år.
 • Om du blir anmeldt for å kjøre i kokain-rus, eller forårsaker en ulykke med skade når du kjører ruset på kokain og det ikke skjer dødsfall, gjelder fortsatt straffeloven. Konsekvenser kan da bli:
  • Bot
  • Samfunnsstraff
  • Fengsel
  • Inndragelse av førerkort
 • Økonomiske erstatningsansvaret kan også være tilfellet.
 • En alvorlig ulykke vil også kunne gi deg vanskeligheter med å få visum til for eksempel USA.
 • Blir du tatt av politiet med kokain kan det gi konsekvenser også før du har tatt lappen. Du kan få utsettelse på lappen etter §24 i vegtrafikkloven.

Les om bilkjøring og hasj

Generell info om kokain

Effekt

 • Små doser føles behagelig, og gir en følelse av å være ovenpå og ha økt energi. Sult- og søvnbehov undertrykkes.

Konsekvenser

 • Kokain øker risikoen for luftveissykdommer, hjerte- og karsykdommer og øker risikoen for å havne i trafikkulykker. Det er også forbundet med økt risiko for angst og depresjon.
 • Ved større doser kan man få angstanfall og bli irritabel.
 • Hos menn kan impotensen forekomme.
 • Høyt blodtrykk, livstruende høy puls og hjerneblødning.
 • Hallusinasjoner og vrangforestillinger.

Rask fakta om kokain i Norge

 • Kokain ble i 2018 påvist i 273 blodprøver (4 %) fra førere mistenkt for ruspåvirket kjøring. De siste årene er det sett en stadig økning i antall saker der kokain er påvist
 • Fra 2017 til 2018 økte antallet saker med 39 %.
 • Kokain er blant de 10 hyppigst påviste rusmidlene i Akershus, Buskerud, Hedmark, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold i 2018.
 • Kripos beslagsstatistikk har de siste årene vist en økning både i antall kokainbeslag og i beslagenes styrkegrad.

Kilde: Oslo universitetssykehus

Oppdatert februar 2021.