Bilkjøring og amfetamin

Amfetamin medfører svekket dømmekraft og økt risiko- og sjansetaking. Dette skaper aggressiv og farlig kjøring.

Om du lurer: Ja, amfetamin og andre narkotiske stoffer er ulovlig.

Rask info

Amfetaminbruken skaper biokjemiske forandringer i hjernen som ser ut til å ha sammenheng med sterke depresjoner og endringer i sinnstilstanden.

Amfetamin og bilkjøring

Ved å kjøre ruset på amfetamin utsetter du deg selv og andre for fare, da amfetamin svekker dømmekraften og den kritiske sansen, og man blir mer risikovillig og impulsiv.

Inntak av 50 mg. amfetamin vil tilsvare en promille på over 0,2 i 16-28 timer etter inntak. En dobbel dose vil tilsvare en promille på over 0,2 i 24-44 timer etter inntak.

 • Uro, forvirring, skjelving og panikk kan forekomme. Det er ikke forenlig med bilkjøring.
 • Amfetamin medfører svekket dømmekraft og økt risiko- og sjansetaking. Dette skaper aggressiv og farlig kjøring.
 • Det er vist i større befolkningsundersøkelser de siste årene at man har en betydelig økt risiko for å havne i en trafikkulykke etter inntak av sentralstimulerende rusmidler som amfetamin og metamfetamin.
 • Dersom det er snakk om en dødsulykke vil det være sannsynlig at føreren i amfetamin-rus dømmes for uaktsomt drap. Dette har en strafferamme på inntil seks år.
 • Om du forårsaker en ulykke med skade når du kjører ruset på amfetamin, uten dødsfall gjelder fortsatt straffeloven. Konsekvenser kan da bli:
  • Bots
  • Samfunnsstraff
  • Fengsel
 • Økonomiske erstatningsansvaret kan også være tilfellet.
 • En alvorlig ulykke vil også kunne gi deg vanskeligheter med å få visum til for eksempel USA.
 • Blir du tatt av politiet med amfetamin kan det gi konsekvenser også før du har tatt lappen. Du kan få utsettelse på lappen etter §24 i vegtrafikkloven.

Les om bilkjøring og MDMA.

Generell info om amfetamin

Effekt

 • Amfetamin gir deg høyere selvtillit, økt energi og du blir mer pratsom.
 • Rusen demper sultfølelse og søvnbehov, og brukeren kan bli rastløs og ukonsentrert.
 • Usammenhengende tale- og tankerekker, og en tendens til å overvurdere egne ferdigheter er også vanlig.

Konsekvenser

 • Angst, depresjon og psykose.
 • Paranoide tilstander hvor man føler seg forfulgt og overvåket er ikke uvanlig.
 • Panikkangst er også et typisk problem. Dette kan arte seg som hjertebank og en følelse av åndenød. Enkelte kan også bli aggressive og voldelige.
 • Ved langvarig sniffing kan man få blødninger og sår på slimhinnene i nesen.

Rask fakta om amfetamin i Norge

 • Amfetamin var i 2018 på tredjeplass over mest brukte rusmiddel blant sjåfører i Norge. Hele 33 prosent av de anmeldte ruskjøringssakene skyldtes amfetamin.

Kilde: Oslo universitetssykehus

Oppdatert februar 2021.