Bilkjøring og hasj

Kjører du ruset på hasj tripler du sjansen for å havne i en bilulykke med alvorlige følger som personskade eller død.

Cannabis-plante

Om du lurer: Avkriminalisering er ikke legalisering. Ved eventuell avkriminalisering vil bruk og besittelse av narkotika fortsatt være forbudt.

PS! Politiet har uttalt at de ofte får høre fra ungdom at de tror hasj er lovlig.

Rask info 

Hasj, weed, marihuana, grønt eller brunt. Du har sikkert hørt om det og alle disse stoffene går under fellesbetegnelsen cannabis.  

Hasj og bilkjøring  

Ved å kjøre «høy», altså i hasjpåvirket tilstand utsetter du deg selv og andre for fare, da hasj svekker blant annet hukommelsen, reduserer initiativ og oppmerksomhet. Svekkelse av koordinasjonen, konsentrasjonen og reaksjonsevnen er påvist opptil 24 timer etter inntak.

 • Kjører du ruset på hasj tripler du sjansen for å havne i en trafikkulykke med alvorlige følger som personskade eller død.  
 • Dersom det er snakk om en dødsulykke vil det være sannsynlig at føreren i hasjpåvirket tilstand blir dømt for uaktsomt drap. Dette har en strafferamme på inntil seks år. 
 • Om du forårsaker en ulykke med skade når du kjører i hasjrus, uten dødsfall gjelder fortsatt straffeloven. Konsekvenser kan da bli: Bot, tap av førerett, og samfunnsstraff eller fengsel.
 • Økonomiske erstatningsansvaret kan også være tilfellet.  
 • En alvorlig ulykke vil også kunne gi deg vanskeligheter med å få visum til for eksempel USA. 
 • Blir du tatt av politiet med hasj, eller mens du røyker en joint, kan dette gi konsekvenser også før du har tatt lappen. Du kan få utsettelse på lappen etter §24 i vegtrafikkloven. 
 • Cannabis er et av de vanligste stoffene etter alkohol når det gjelder ruspåvirket kjøring i Norge.
 • Hver dag kjøres det cirka 10 000 bilturer i Norge der føreren er cannabispåvirket.
 • Anslagsvis én av ti som dør i eneulykker i trafikken hvert år, tester positivt på cannabis/THC .

Les om fyllekjøring.

Generell info om hasj 

Effekt 

 • Cannabis gjør ofte at man føler seg avslappet og glad. 
 • Sanseinntrykk som for eksempel farger og musikk forsterkes og oppfatningen av tid endrer seg. 
 • Utbrudd av latter kan forekomme. Appetitten øker, særlig lysten på søtsaker.  
 • Den akutte fasen av rusen avtar vanligvis etter 2–3 timer og er over etter 6 timer. Men du vil fortsatt kunne ha nivå av THC i blodet som ikke er forenlig med straffbarhetsnivået i trafikken.
 • 0,004 mikromol THC per liter fullblod tilsvarer å ha 0,2 i promille.
 • 0,010 mikromol THC per liter fullblod tilsvarer å ha 0,5 i promille.
 • 0,030 mikromol THC per liter fullblod tilsvarer å ha 1,2 i promille.
 • Ved røyking flere ganger i løpet av en dag, helg eller uke, vil THC nivået akkumuleres i blodet. Ved hyppig bruk kan du i verste fall risikere å ha THC over straffbarhetsgrensa i trafikken opptil 2 uker etter siste gang du røyka, eller på andre måter konsumerte cannabis.

Konsekvenser  

 • Nyere forskning viser hvordan cannabisbruk forstyrrer utviklingsprosessene i hjernen hos tenåringer. Hjernen er ikke ferdig utviklet før 25 års alderen. Dette, sammen med økningen i THC innhold i cannabis de siste årene, sannsynliggjør at cannabisbruk i tenårene vil ha større negative virkninger enn senere i livet.
 • Virkestoffene i hasj binder seg til reseptorer i hjernen og kroppen, og virker på et system som heter endocannabinoidsystemet, som regulerer blant annet humør, appetitt og hukommelse. 
 • Oppmerksomhet, innlæring, hukommelse og andre kognitive funksjoner er svekket under cannabisrus, men kan også være svekket etter at selve rusen er over. De fleste av disse effektene avtar i løpet av noen uker når bruken opphører (Volkow m.fl. 2014; Schreiner og Dunn 2012; Broyd m.fl. 2016; Schuster m.fl. 2018).
 • Hasj øker risikoen for luftveissykdommer, hjerte- og karsykdommer og øker risikoen for å havne i trafikkulykker. Det er også forbundet med økt risiko for angst og depresjon.  
 • Cannabisbruk svekker hukommelsen og reduserer initiativ og oppmerksomhet. 

THC 

 • THC er virkestoffet i cannabis som skaper rusopplevelsen.  
 • Prosentandelen THC varierer veldig etter hvilken planteart som er brukt til å dyrke frem hasjen.  
 • I 2010 lå THC-nivået i cannabis mellom 5 % – 10 % i gjennomsnitt. I dag er gjennomsnittet på 25 %.
 • Samtidig som THC i cannabis har blitt 5 ganger sterkere, har stoffet CBD blitt svakere på de produkter som selges i markedet.
 • CBD motvirker flere av de uønskede effektene av cannabisrøyking – spesielt tankeforstyrrelser og psykose, men også angst og hukommelsessvikt.
 • Høyere nivå av THC og svakere nivå av CBD gjør at du kan reagere forskjellig fra produkt til produkt. Du kan ikke vite hva du får når du konsumerer hasj / marihuana eller andre cannabisprodukter.

Rask fakta om hasj i Norge  

 • De fleste har aldri prøvd eller bruker cannabis.
 • Ungdataundersøkelsen fra 2018 viser at 87 prosent av elever på videregående skole aldri har prøvd cannabis. Syv prosent oppgir å ha prøvd mer enn to ganger (Ungdata 2018).
 • I enkelte miljøer og byer ser vi høyere bruk, mens i noen byer og miljøer er det svært lite utbredt.
 • Tall fra Oslo: I tredje klasse på videregående har 38 prosent av guttene og 23 prosent av jentene prøvd cannabis minst én gang.
 • Det siste året har én av syv nordmenn (14 prosent) mellom 16 og 24 år brukt cannabis, og over én av fire (26 prosent) i aldersgruppen har prøvd stoffet, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. 
 • I befolkningen for øvrig har 23 prosent prøvd cannabis, mens 5 prosent har brukt det de siste 12 månedene 
 • Blant personer mellom 25 og 44 år har 31 prosent prøvd cannabis, mens bare 5 prosent har brukt stoffet det siste året. 
 • Cannabis, som er det vanligste ulovlige rusmiddelet i Norge, er mest utbredt blant menn. 19 prosent av unge menn har brukt stoffet det siste året, mens for kvinner mellom 16 og 24 år er andelen nede på 10 prosent. 

Etter legalisering av cannabis i delstater i USA

 • I Colorado har antallet cannabisrelaterte trafikkdødsfall økte med 151 prosent, fra 2013 til 2017.
 • Til sammenlikning steg det totale antallet trafikkdrepte i samme tidsrom med 35 prosent.
 • I Washington ser vi en dobling av cannabisrelaterte trafikkdødsfall fra 2010 – 2014, og andelen har økt ytterligere frem mot 2017.
 • Blant de cannabisrelaterte dødsfallene i Washington utgjør de yngste førerne (16-25 år) den største gruppen. Hele 40 prosent av de trafikkdrepte i denne aldersgruppen testet positivt for både alkohol og THC.
 • Dødsulykker i Washington der føreren var påvirket av THC skjedde like ofte i ukedager som i helger, oftere på dagtid og oftest i urbane strøk. Dødsulykker der føreren var påvirket av kun alkohol skjedde oftere i helgene, på kveldstid og i rurale strøk.

Oppdatert februar 2021.