Arendalsuka 2022

Dette gjorde vi på Norges største demokratifestival.

I forrige uke var Ung i trafikken på demokratifestivalen Arendalsuka, i godt selskap med resten av nærings- og organisasjonslivet i Norge.

Uka gikk til å snakke med engasjert ungdom, på den flotte pop-up utstillingen vår. Temaene dreide seg om trafikksikkerhet i bybildet, promillekjøring og de nye elsparkesykkelreglene.

Forhindre fyllekjøring

 • Fikk se kampanjefilmer mot rus i trafikken
 • Testet interaktiv hørespill
 • Quiz om ungdom, rus og trafikk
 • Promillebriller
 • Plakater laget av ungdom med rusforebyggende budskap

På pop-up utstillingen DeathTrip – On the road har publikum fått muligheten til å se kampanjefilmer mot ruskjøring laget av elever i videregående skole. Mange grep også muligheten til å teste et interaktivt hørespill som gikk ut på å stoppe festen i tide, for å forhindre fyllekjøring. Noe som ble godt mottatt og skapte mye engasjement. Vi har også hatt quiz i trafikksikkerhet, hvor mange imponerte med gode kunnskaper om promillekjøring og situasjonen på norske veier.

I tillegg fikk alle som ville, mulighet til å teste promillebriller, enten i slalåmløype med kjegler, eller ved å kaste på stikka. Det var stor enighet om at alkoholens påvirkning på både balanse, koordinasjon og oppmerksomhet, egner seg veldig dårlig i trafikken. Det har vært gøy å se så mye engasjert ungdom på standen vår!

Se videoklipp

Se klipp fra standen på vår TikTok-profil her.

Deltok i paneldebatt

I samtalen var det fokus på føreropplæring og hvordan å skape gode sjåfører i dag, og i fremtiden.

Ukens høydepunkt ble for Ung i trafikkens del, at Liv Marie bidro i en paneldebatt i regi av Statens Vegvesen, sammen med Eline Stene, organisasjonssekretær i Sentrumsungdommen, og Emma Erlandsen, 2.nestleder i Unge Høyre. I tillegg var Seniorrådgiver Lars Inge Haslie med fra Statens Vegvesen.

Debatten ble streamet live og ca. 300 fikk med seg dette.

Innrømmer lange ventelister på oppkjøring

Statens Vegvesen tok for seg hvordan føreropplæringen fungerte i dag, og innrømmet for lang bestillingstid for førerprøven de siste årene. I år har de 160.000 førerprøver som mål, mot 140.000 i fjor.

Viktig å planlegge førerkortet i god tid

Fra Ung i trafikken sin side, la Liv Marie spesielt vekt på at unge sjåfører burde begynne med øvelseskjøring tidlig, for å ha mye god grunntrening før man tar lappen. Dette, siden forskning viser at mye øvelseskjøring gir mindre sannsynlighet for ulykker senere. I tillegg ble det løftet frem at risikovurdering er noe som må trenes på, og at ungdom trenger repetisjon på dette ofte.

Valgfag trafikk gir store muligheter

Så gikk man videre til Ung i trafikkens nye prosjekt, nemlig; valgfag trafikk. Her var den generelle forståelsen at kjøreopplæringen er viktig for hele landet, siden man også blir en bedre myk trafikant av kjøreopplæringen.

Senterungdommen ville ha valgfag trafikk som et obligatorisk fag i ungdomsskolen, så prosjektet ble derfor sett på som et godt tiltak. Unge Høyre på sin side, stilte seg mer skeptisk til å ta kjøreopplæringen inn i skolen. De var av oppfatning av at den norske skolen hadde en del vanskelig prioriteringer i timeplanen fra før av.

Lars Inge Haslie i Statens Vegvesen talte varmt for forslaget som en god løsning for å utdanne flinke sjåfører. Han la spesielt vekt på at valgfaget vil være mer omstendelig enn de 17 timene man får hos en kjøreskole, og det vil by på mer repetisjon og grundigere opplæring.

Diskusjon om ulykkestallene 2022

Ung i trafikken fikk også med seg et seminar med representanter fra Høyre, Fremskrittspartiet, Statens Vegvesen, Trygg Trafikk, Amcar og Samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet, hvor ulykkessituasjonen på norske veier hittil i 2022 ble diskutert.

Her ble både strakstiltak og tiltak med langtidsvirkende effekt diskutert for å få ned tallet på antall drepte i trafikken frem mot 2050. Noen av de nevnte tiltakene var setebeltesperre, alkolås, møtefrie veier, smart fartstilpasningsteknologi, nedsatte fartsgrenser og oppfriskningsprøve for motorsykkel. Det var allikevel stor enighet om at holdninger og atferd er det viktigste middelet mot målet om 0 trafikkdrepte i 2050.

Snart ny nettside

Har du lagt merke til vår nye logo?

Har du lagt merke til vår nye logo?

Vi har allerede begynt å ta i bruk vår nye logo som er en del av en større make-over. Funfact: vi har inkludert hundrevis av ungdommer som har vært med å bestemme hva som skal bli vår nye logo og profil.

Liv Marie Bendheim i Ung i trafikken svarer.

Hvorfor har dere fortsatt gammel logo og profil på nettsiden?

Nye nettsider kommer snart, altså. Ung i trafikken driver mange prosjekter, og må jevnlig oppdatere utstyr og materiell. En viktig årsak til at vi tar i bruk vår nye logo allerede nå, er at vi må tenke på miljøavtrykket aktivitetene våre forårsaker. Vi ønsker ikke å produsere opp mer materiell enn nødvendig. En annen viktig årsak er økonomi. Vi får tilskudd av offentlige og private aktører for å drive aktiviteter og fremme trafikksikkerhet. Tilskuddene må vi forvalte på mest mulig effektiv måte, slik at vi unngår dobbeltarbeid og overproduksjon.

Hvorfor er det viktig å oppdatere profilen?

Vår nye profil er mer enn en ny logo, design og farger. Den digitale utviklingen går brutalt raskt. Med de nye nettsidene skal vi nå frem med budskap og kunnskap om trafikksikkerhet på en enda mer effektiv og appellerende måte til ungdom. Det viktigste vi gjør for å nå våre overordnede strategier og samfunnsoppdrag er å engasjere målgruppen. Uansett hvilken kommunikasjonsflate vi treffer ungdom på, enten fysisk eller digitalt, skal vi fremstå som en aktør målgruppen vår kan stole på og identifisere seg med.

Hvorfor var det viktig å inkludere ungdom i prosessen med ny logo og profil?

Ung i trafikken eksisterer for medlemmene våre, og for at alle ungdommer i Norge skal kunne ferdes trygt i trafikken. Det er helt naturlig for oss at ny logo og profil har et bredt nedslagsfelt, og at målgruppen selv medvirker og samskaper. På den måten er det større sannsynlighet for at vi faktisk greier å påvirke og nå frem til ungdom med viktige budskap.

Når lanseres de nye nettsidene?

De lanseres snart, og over sommeren. Selv om vi ikke kan røpe en eksakt lanseringsdato, kan vi avsløre at vi kommer til å satse høyt på innhold. I nasjonale planer for trafikksikkerhet har vi forpliktet oss på flere satsningsområder enn tidligere, og vi har aldri hatt så mange tiltak som nå. Målet er å generere høyere kvalitet på innholdet vårt både på ruskjøring, uoppmerksomhet, fart, mikromobilitet og unge trafikanter generelt.

Ikke vær dust

Ung i trafikken sitt geriljastunt ble filmet av VGTV

HAR DU LAGT MERKE TIL #IKKEVÆRDUST? 

I kampanjen på tre videoer spiller God Kveld Norge personligheten Aleksander Sæterstøl, tre ulike karakterer som alle på en ironisk, humoristisk og overdreven måte viser de problematiske sidene med elsparkesykkelkjøring.  

Temaene i videoene er promillekjøring på elsparkesykkel, uoppmerksomhet på elsparkesykkel og det å kjøre to på samme elsparkesykkel. Kampanjen kan sies å spille løst og ledig på humor og ironi. 

GERILJASTUNT

Voi elsparkesykler i Oslo sentrum har denne uken blitt tapetsert med blå klistremerker. Klistremerkene er en del av Ung i trafikkens #ikkeværdust satsing, for å fremme atferdsendring og holdningsbygging på elsparkesykkel.

Klistremerkene i Oslo var første del i kampanjens geriljastunt, og skal nå rulles ut til Voi-sparkesykler i Bergen, Trondheim og Stavanger i samarbeid med Voi Scooters.

På klistremerket er det en QR-kode man kan scanne for å havne på landingssiden til kampanjen #ikkeværdust. Her finner man tre videoer med et ironisk blikk på problematisk elsparkesykkelkjøring, og man finner informasjon og fakta om forsvarlig bruk av elsparkesykkel. Klistremerkene blir da en fysisk kobling mellom de faktiske syklene på fortauet og kampanjen på landingssiden og i sosiale medier.  

SPISS KOMMUNIKASJON

-I kampanjen syntes vi det var viktig at Ung i trafikken snakket ungdommens språk. For å trenge gjennom støyet på sosiale medier må man innimellom gjøre utradisjonelle valg og her ble vi veldig fornøyde med resultatet. Vi er også veldig fornøyde med den flotte samarbeidspartneren vår Voi, siden vi får bruke syklene deres til dette formålet, sier Liv Marie Bendheim, prosjektansvarlig i Ung i trafikken.  

INNSTRAMMING 15.JUNI 

Kampanjen kommer i kjølvannet av at Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård endelig meldte at nye regler for elsparkesykler kommer 15.juni. Nye regler er noe Ung i trafikken har etterspurt i lengre tid.  

-Som Norges eneste trafikksikkerhetsorganisasjon for ungdom, er det viktig at vi ikke bare rekker pekefingeren, men at vi også heier på tiltak som legger mer til rette for ungdom. Her syntes vi regjeringen har endt på en god mellomting, fortsetter Liv Marie.  

Skjermdump fra VGTV

Når reglene trer i kraft, blir elsparkesykkel ansett for å være «motorvogn» og ikke sykkel, i tillegg kommer det en promillegrense på 0.2, aldersgrense på 12 år, og hjelmpåbud for de under 15 år. 

-I denne kampanjen har vi valgt å fokusere på ulike former for uforsvarlig opptreden på elsparkesykkel, noe som nå med nye regler kan resultere i bøter. Nå er det ikke mer enn et par øl på byen som skal til før man kan få bot mellom 7.000-13.000kr, det er mye penger for unge mennesker, avslutter Liv Marie.  

«Polet drive thru» vant årets helhetlige kampanje i DeathTrip-finalen 2022

Se video med Leo Ajkic som intervjuer vinnerne av DeathTrip 2022

Gustav Sigmundstad fra Risør videregående skole vant hele premiepotten på 30.000 kroner for beste kampanje mot ruskjøring: – Det å jobbe med et prosjekt som gir mening har vært viktig, sier han.

«Polet drive thru» spiller på humor og selvfølgelighet

I filmen får du se en bilkjørende ungdom som bestiller en stor pils og en liten mojito. Bestillingen skjer gjennom en automat, lik en «drive thru»-automat man kan finne på McDonalds. Filmen endrer seg så til et bilde av en bil som tilsynelatende har krasjet og over bildet kan man høre og lese teksten: «Det er en grunn for at dette ikke er realiteten».

Se intervjuer av vinnerne med Leo Ajkic

– Humoren får ungdommen til å stoppe opp og se filmen slik at de får med seg en mer alvorlig slutt, sier Sigmundstad i sin presentasjon til jury og publikum.

På plakatene og i filmen fremstiller Sigmundstad take away-kopper med alkohol med teksten «Kjør med huet, ikke med promille».

I kampanjen spilte Sigmundstad på Vinmonopolets logo, som han har snudd opp ned til varemerket «Alkomonopolet». Du kan se hele vinner-kampanjen her.

– Det var en lang idèprosess og jeg husker ikke helt hvordan idèen kom til hodet mitt, men jeg husker jeg synes det var en morsom idè med «drive thru», fortsetter Sigmundstad, som har hatt lang interesse for film- og bildeproduksjon.

Risøringen var overrasket over at han stakk av med seieren etter å ha sett de andre bidragene i konkurransen.

– Jeg trodde ikke jeg hadde sjans og ble mildt sagt sjokkert da de leste opp navnet mitt.

Se alle bidragene i DeathTrip 2022, her.

Risør videregående skole stakk også av med andreplass

Kampanjen og slagordet «ErduEdru?» fikk tildelt andreplassen i konkurransen. Gruppen bak, Pål Christoffersen Ramskjær, Eir Hofsli Rødven og Johanne Øvland Søstuen, fikk premiepotten på 15.000 kroner. Dermed kunne Risør vgs smykke seg med første og andreplass i DeathTrip.

– Vi er glade for andreplass. Vi er også inspirert til å fortsette lignende arbeid i fremtiden, da vi tidligere er mer vant til mer hypotetiske oppgaver enn det vi har gjort i dag, sier gjengen bak slagordet.

Tredjeplass gikk til «Fra drøm til mareritt» fra Sørumsand videregående skole.

Vinner av Beste interaktive produkt

For første gang i år hadde DeathTrip-prosjektet en ekstra kampanje for beste interaktive produkt. Vinneren ble Simen Johansen og Christoffer Langseth’s spill «#NoExtraLife» ved Hamar Katedralskole. Se alle de interaktive bidragene her.

Folkets Favoritt

«Jævlig unødvendig» gikk av med seier etter å ha blitt stemt frem som folkets favoritt. Gruppa fra Horten videregående skole, Gard Raddum Wikmark, Johannes Bærhaugen, Nora Lunne, Sara Nerland og Lilly Gunnerød synes det er ekstra stas når det er folket som har stemt.

– Det er gøy at det er folk som faktisk har likt det vi har laget, fordi vi har jobba for det! Det føles fantastisk å kunne vinne, i hvert fall når det er så mange som er så flinke.

Se bidraget her.

Oppfordret til gode handlinger

Juryen mener at «Polet drive thru» er genial fordi den er så enkel, kort og åpenbar. Den oppfordrer til gode handlinger, men den forteller ikke hva den enkelte skal gjøre.

Av over 110 innsendte bidrag fra hele landet, tok elever fra Risør videregående skole både første- og andreplass i DeathTrip-prosjektet. Konferansier, Leo Ajkic fikk æren av å overrekke premier foran en full sal på Saga Kino i Oslo.

Nye regler for el-sparkesykler fra 15. juni

Fra 15.juni kommer det et nytt lovverk på el-sparkesykkel

Fra 15. juni må du huske på disse reglene hvis du skal kjøre el-sparkesykkel:

 • Promillegrensen på 0,2 skal også gjelde for el-sparkesykkel
 • Du må være minst 12 år for å kjøre
 • Barn under 15 år må bruke hjelm
 • Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn»

Regjeringen ønsker med disse reglene å ivareta sikkerheten, tryggheten og fremkommeligheten med el-sparkesykler, både de som kjører og medtrafikanter. Det skriver de i en pressemelding.

Tap av førerkort

El-sparkesykler omklassifiseres i de nye reglene til «motorvogn». Det betyr at hvis du kjører i fylla, vil de samme reglene vi har for moped gjelde. Du kan altså miste førerkortet, og hvor lenge du mister førerretten er minst ett år.

– Vi har i for lang tid sett et uakseptabelt høyt antall alvorlige skader ved bruk av el-sparkesykler, mange knyttet til ruspåvirket kjøring, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Fra september av må utleiefirmaer av el-sparkesykler ha ansvarsforsikring. Fra nyttår skal privateide kjøretøy ha det samme.

Tryggere regler

Vi i Ung i trafikken ser på de nye reglene som viktige for flyten i el-sparkesykkelmiljøet, og ser positivt på de nye reglene fra regjeringen.

– Vi vet at mange har en glede av å bruke el-sparkesykler, og vi håper de nye reglene får folk til å føle seg enda mer trygge på fremkomstmiddelet, sier daglig leder Stig Eid Sandstad.

Ung i trafikken ser på el-sparkesykkel som et supert fremkomstmiddel, så lenge det kjøres og utarbeides trygt. Vi er fornøyde med at dette tas på alvor og samtidig fortsetter vi jobben for å skape en god holdning til el-sparkesykler. I samarbeid med Transportøkonomisk institutt (TØI) har vi laget videokampanjene #IKKEVÆRDUST målrettet mot deg som kjører sparkesykkel. Se videoene og lær mer om sikkerhet på el-sparkesykler her.

Turen hjem fra fest

Byåsen vgs

Turen hjem fra fest

Produktet som er nominert i kategorien «Beste interaktive produkt» er laget av Henrik Lervik, Oliver Goldmann Larsen og Luka Bjørsvik fra Byåsen videregående skole og er en interaktiv film med flere valgmuligheter.

Scann QR koden og prøv selv:

Ulike sluttplakater ut fra hvilket valg man tar:

Livet er ikke et spill

Halden vgs

Livet er ikke et spill

Produktet som er nominert i kategorien «Beste interaktive produkt» er laget av Ole Christian Andersen Guldahl, Yohannes Huseby Lund og Nicolai Jørgenssen fra Halden vgs, og er et snapchat filter med valgmuligheter.

Skjermopptak av snapfilter

Skjermopptak av snapfilter, hvor du velger rusmiddel og går hjem:

Skjermopptak av snapfilter, hvor du velger rusmiddel og kjører hjem:

Valget

Drømtorp vgs

Valget

Produktet som er nominert i kategorien «Beste interaktive produkt» er laget av Maksim Rosenkov fra Drømtorp videregående skole, og er et spill.

Skjermopptak av spillet, når spilleren velger å ta bilen etter å ha drukket alkohol:

Skjermopptak av spillet, når spilleren velger å ta bussen etter å ha drukket alkohol:

Folkets Favoritt 2022

Stem på din favoritt

KAMPANJE A

Jævlig unødvendig

Kampanjen «Jævlig unødvendig» er laget av følgende elever ved Horten videregående skole:

 • Gard Raddum Wikmark
 • Johannes Bærhaugen
 • Nora Lunne
 • Sara Nerland
 • Lilly Gunnerød

Bidraget best¨år av:

 • 2 x filmer
 • 1 x plakater
 • 1 x animert plakat
 • 2 x logo

KAMPANJE B

Fra drøm til mareritt

Kampanjen «Fra drøm til mareritt» er laget av følgende elever ved Sørumsand videregående skole:

 • Markus Mangen Westbye
 • Andreas Tangen Nygaard
 • Syed Qais Jaffri
 • Isac Bekkevold Langmyren

Bidraget består av:

 • 1 x film
 • 3 x plakater
 • 3 x webbannere

STEM HER