2497 personer bøtelagt for mobilbruk i januar og februar

2497 personer ble i løpet av de to første månedene bøtelagt for mobilbruk i trafikken.

2497 personer ble i løpet av de to første månedene bøtelagt for mobilbruk i trafikken. Sammenlignet med samme tid i fjor, er det en reduksjon på 16 prosent.

Øst politidistrikt bøtela flest personer for mobilbruk.

Kommunikasjonsrådgiver Henrik Sunde

Selv om tallet er redusert med 16 prosent, er Norges eneste trafikksikkerhetsorganisasjon for ungdom, Ung i Trafikken, ikke fornøyd.

– Det er gledelig at bilistene i større grad legger bort mobilen mens de kjører, likevel er nærmere 2500 personer bøtelagt for mobilbruk. Kjører du i 80 km/t og ser bort fra veien i fem sekunder, har du kjørt 110 meter. Det tilsvarer nesten lengden på en fotballbane, sier kommunikasjonsrådgiver Henrik Pettersen Sunde, og legger til:

– På de 110 meterne kan du i verste fall ha kjørt på en person eller bilen foran deg. Tenk på hvilke konsekvenser det kan få. Jeg forstår ikke at noen vil utsette andre eller seg selv for en slik fare. Uoppmerksomhet er en medvirkende faktor i omtrent hver tredje dødsulykke og mobilbruk er en del av problemstillingen.

Fra og med 2021 økte satsene for bruk av mobil i trafikken. Nå får du 5000 kroner i bot og hele tre prikker på førerkortet dersom du blir tatt på fersken. I fjor var boten på 1700 kroner og en prikk.

– Det kan jo virke som de nye reglene har hatt effekt. Vi krysser fingrene for at reduksjonen fortsetter i måneden fremover, kommenterer rådgiveren.

Les om hvordan hjernen din lurer deg.

De yngste er ikke verst

De ferskeste sjåførene får ofte kritikk for sin trafikale adferd. Men tallene viser at det er de litt mer drevne bilistene som er verst.  

Tallene viser at hele 843 personer i aldersgruppen 30 – 40 ble bøtelagt, mens 589 personer i aldersgruppen 18 – 29 måtte punge ut.

–Onde tunger mener de yngste er verst i trafikken. Legger vi disse tallene til grunn, er det jo de mer erfarne sjåførene som har en del å jobbe med. Uavhengig av hvem som er verst håper vi bilistene legger mobilen i lomma mens de er på veien. Vi har ingen å miste, avslutter Sunde.    

Ung i Trafikken i møter med politikerne

Den siste måneden har Ung i Trafikken vært i flere politiske møter for å diskutere statsbudsjettet for 2022.

Den siste måneden har Ung i Trafikken vært i flere møter med stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene, samt samferdselsministeren for å diskutere statsbudsjettet for 2022.

Daglig leder i Ung i Trafikken, Stig Eid Sandstad.

Ung i Trafikken er en medlemsbasert organisasjon som lever av at ungdommen organiserer seg hos oss. Dette byr på utfordringer da mange unge ikke føler at trafikksikkerhet angår dem – og dermed ikke blir medlem.

– Uten en grunnstøtte som sikrer en administrasjon til videre drift, og dermed økt fokus på trafikksikkerhet i vår målgruppe, blir det vanskelig å drive forebyggende og holdningsskapende arbeid, sier daglig leder Stig Eid Sandstad og legger videre til:

– Ung i Trafikken ber derfor om to millioner over statsbudsjettet som er øremerket drift.  

– Hva sier de folkevalgte?

– De er utelukkende positive og mener vårt arbeid er svært viktig i henhold til nullvisjonen. Skal vi nærmere null drepte i trafikken, må politikerne satse. Det har vi også tro på at de vil gjøre, sier Sandstad.

Best i verden

– Men Norge er jo best i verden på trafikksikkerhet, trengs det mer penger til noe vi allerede er best på?

– Selv om Norge er best på trafikksikkerhet i verden, kan vi aldri slappe av. Gode resultater oppnår vi ved å hele tiden holde fokus på målet. Har man lykkes en god stund kan det være fristende å lene seg litt tilbake. Men da vil tilbakeslaget komme fort, og antall drepte og hardt skadde vil øke igjen, presiserer Sandstad.

Regjerings første budsjettkonferanse er i mars, her skal politikerne fordele de store pengene på statsbudsjettet. Det endelige resultatet blir ikke offentliggjort før i oktober.

Les hvordan hjernen din kan lure deg.

Aldersgruppen 16 – 24: Økning i anmeldte fyllekjørere

Trafikksikkerhetsåret 2020 var historisk, for første gang i nyere tid ble under 100 drept. Likevel ser vi en økning i anmeldte fyllekjørere.

Trafikksikkerhetsåret 2020 var historisk, for første gang i nyere tid ble under 100 drept. Likevel ser vi en økning i anmeldte fyllekjørere.

Ung i Trafikken jobber målrettet med aldersgruppen 16 – 25, og her ser vi en økning i anmeldte fyllekjørere med 18 prosent sammenlignet med 2019. Totalt ble over 10 300 personer anmeldt for fyllekjøring, 23 prosent av de er i nevnte aldersgruppe.

Daglig leder i Ung i Trafikken, Stig Eid Sandstad, er bekymret over økningen.

-Tallene som Utrykningspolitiet (UP) viser, gjør meg bekymret. I realiteten er også mørketallene store. Dessverre blir ofte uskyldige mennesker offer for andres fyllekjøring. Tenk på de som ikke fyllekjørte, men likevel ikke kom hjem til sine nærmeste, kommentere Sandstad.

Han tror deler av årsakene til at personer fyllekjører, er manglende forståelse av hvordan utfallet kan bli.

-Det er umulig å gi et svar med to streker under. Men manglende forståelse av konveksere og svake holdninger kan være medvirkende faktorer.

Les også: Markant reduksjon i antall drepte.

Lyttende minister

Nylig var Ung i Trafikken i møte med samferdselsminister Knut Arild Hareide. Her snakket vi blant annet om trafikksikkerhetsutfordringer i aldersgruppen 16 – 25.

Daglig leder i Ung i Trafikken, Stig Eid Sandstad.

Sandstad er glad ministeren tar trafikksikkerhet på alvor.

-Hareide var lyttende og spørrende i møte med oss. Han er i likhet med oss veldig opptatt av løse utfordringer knyttet til trafikksikkerhet. Vi sendte inn et forslag om å øremerke driftsmidler til Ung i Trafikken med to millioner kroner, sier Sandstad og legger til: 

-Dette skaper muligheter til en betydelig styrking av Ung i Trafikkens forebyggende og holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid rettet mot aldersgruppen 16 – 26.

Sandstad sier til slutt at vi har ingen å miste, og det er derfor viktig å forsterke arbeidet med nullvisjonen og redusere drepte og hardt skadde i trafikken.

Les også: Forventer promillegrense på el-sparkesykkel.

Ung i Trafikken forventer promillegrense på elsparkesykkel

I dag går høringsfristen ut for endringer som er foreslått i Vegtrafikkloven knyttet til elsparkesykkel.

I dag går høringsfristen ut for endringer som er foreslått i Vegtrafikkloven knyttet til elsparkesykkel. Norges eneste trafikksikkerhetsorganisasjon for ungdom, Ung i Trafikken forventer promillegrense på 0,2.

–Fritt vilt-tilstandene på elsparkesykkel er ikke Norge verdig. Godt berusa personer fosser gjennom gatene på elsparkesykkelen, og gjerne to på en. Sjansen for stygge skader er derfor stor, sier kommunikasjonsrådgiver i Ung i Trafikken Henrik Pettersen Sunde.

Skadetall

Ifølge Oslo skadelegevakt viser tall fra fjoråret at 45 prosent av skadde i april var påvirket av alkohol. I mai og juni var henholdsvis 48 og 50 prosent av skadene på elsparkesykkel knyttet til fyllekjøring.

Sunde mener tallene gir grunn til å rope varsko.

Promillegrense: Ung i Trafikken forventer nye regler.

–Skadetallene knyttet til rus er alarmerende. Hodeskader, knekte tenner og stygge beinbrudd, er dessverre en realitet. Dagens lovverk legitimerer i stor grad promillekjøring, noe som undergraver trafikksikkerheten, sier 25-åringen. 

Sunde understreker at Ung i Trafikken er for elsparkesyklene, og anser tohjulingene som et viktig tilskudd i kampen for bærekraft og økt mobilitet i bybildet, men at trafikksikkerheten må komme først.

Les om forebyggende elsparkesykkel-arrangement

–De stillegående syklene som kan kjøre i opptil 20 kilometer i timen kan komme svært overraskende på. Det betyr høy fart i områder med mye mennesker og liten plass. Med promille i blodet øker sjansen for at en opptrer uaktsomt i trafikken, og for mange er elsparkesykkelen et naturlig valg for hjemreisen etter en fuktig natt på byen. Det bekymrer meg. En endring må til, avslutter han.

Markant reduksjon i antall drepte

Den mest utskjelte gruppen i trafikken er de yngste førerne. Da er det verdt å merke seg at utviklingen på drepte og skadde i aldersgruppen 16 – 24 har vært formidabel.

Den mest utskjelte gruppen i trafikken er de yngste førerne. Da er det verdt å merke seg at utviklingen på drepte og skadde i aldersgruppen 16 – 24 har vært formidabel.

Ser en på statistikken har Norge siden 2000 redusert antall drepte i den omtalte aldersgruppen med 80 prosent. Reduksjonen hva gjelder skadde er på 68 prosent.

Daglig leder i Ung i Trafikken, Stig Eid Sandstad, gleder seg over tallene.

-Reduksjonen er enestående, og det viser hvorfor Norge er best på trafikksikkerhet i verden. Videre gir det motivasjon til å arbeide enda hardere og snakke med flere ungdommer om hvorfor det er avgjørende å ta kloke valg i trafikken. For vi har ingen å miste, understreker Sandstad.

Daglig leder i Ung i Trafikken, Stig Eid Sandstad.

-Hva skyldes nedgangen?

-Det er en sammensetning av flere elementer – men ser en på noen nøkkelfaktorer er strategisk kunnskapsbasert og holdningsskapende arbeid i skolen vesentlig. Det er med på å påvirke handlinger og holdninger til våre ferskeste sjåfører, sier Sandstad.

Ung i Trafikken-lederen slår et slag for sosiale medier, som han mener har vært avgjørende for reduksjonen. Sandstad tror ungdom nå avtaler på forhånd på sosiale medier hvem som skal kjøre til/fra fester i helgene, og at det dermed er mindre promillekjøring enn tidligere.

Statistikken viser også at Sandstad treffer blink. Fra 2010 til 2018 ble antall unge bilførere innblandet i personskadeulykker natt til søndag redusert med hele 72 prosent. Og bare de siste fem årene har skaderisikoen for unge bilførere nærmest blitt halvert.

Les om fyllekjøring.

Skal ned til null

Selv om tallene er kraftig redusert på bare noen år, er Ung i Trafikken ikke fornøyd før tallet på drepte og skadde i trafikken er null.

– Er det én ting vi har lært om trafikksikkerhet, så er det at gode resultater er forgjengelige med mindre vi hele tiden er skjerpet og holder fokus på målet. Har man lykkes godt en stund kan det være fristende å lene seg litt tilbake. Da vil tilbakeslaget komme ganske fort, og antall drepte og hardt skadde i trafikken vil øke igjen. Ung i Trafikken vil derfor jobbe knallhardt for å ivareta våre yngste førere også i fremtiden, avslutter Sandstad.

Gavemedlemskap fra Ung i Trafikken

Endelig er julen her igjen – men med det kommer problemstillingen:

Hva skal jeg gi til en som har alt?  

Endelig er julen her igjen – men med det kommer problemstillingen:

Hva skal jeg gi til en som har alt?  

Det er ikke sikkert vi sitter på fasit på hva en god gave er, men Ung i Trafikken lanserer nå et gavemedlemskap som du kan gi til en du er glad i.

Hvorfor skal jeg det?

Din gave kan redde liv, og bidra til at Ung i Trafikken fortsatt kan jobbe med:

  • At Ingen unge skal bli drept eller hardt skadd i trafikken.
  • Å skape rusfrie miljøer for ungdom gjennom lokale klubber og aktiviteter.
  • Å drive og utvikle nasjonale trafikksikkerhetsprosjekter og kampanjer.

Hva får en som medlem?

Som Ung i trafikken-medlem får en følgende fordeler:

  • Kinobilletter til 85 kroner.
  • Være med på medlemskonkurranser.
  • Medlemsbladet Motorføreren fem ganger i året.
  • Tilbakebetaling av startlisens hvis en kjørere motorsport (inntil kr. 1000).
  • Delta på Ung i trafikken sine arrangement.
  • Som medlem får en også muligheten til å vinne tilbake pengene en brukte på førerkortet, på inntil 25.000 kr. Dette gjelder lettmotorsykkel, MC og bil.

250 kroner koster medlemskapet – noe som er et viktig bidrag til trafikksikkerheten.

Vil du at en av dine skal bli en av oss? 😊

Ja, jeg vil gi bort et medlemskap.

Nærmere 2000 ruskjøringsanmeldelser i aldersgruppen 18 – 24

Ruspåvirket kjøring er en av hovedårsakene til dødsfall i trafikken, og fra januar til oktober har 1918 personer i aldersgruppen 18 – 24 blitt anmeldt for ruspåvirket kjøring.

Ruspåvirket kjøring er en av hovedårsakene til dødsfall i trafikken, og fra januar til november har 1918 personer i aldersgruppen 18 – 24 blitt anmeldt for ruspåvirket kjøring.

Totalt har 9786 blitt anmeldt for ruskjøring hittil i år.

Unge menn er blant de som hyppigst blir tatt for ruskjøring. Bilentusiast Gabriel Grønning (21) fra Elverum tror manglende livserfaring kan ha noe med dette å gjøre.

-Jeg tror mindre livserfaring er utslagsgivende i dette – yngre sjåfører tenker ikke konsekvenser i så stor grad som de mer erfarne gjør, sier Grønning.

Grønning peker videre på at de yngste tar litt lettere på ting. Han referere til en hendelse han selv har opplevd.

-Jeg vet selv om hendelser der unge kjører til bygdefest, drikker og koser seg, for så å vente i 2-3 timer fra siste enhet til de setter seg bak rattet og kjører hjem. Heldigvis er dette en trend jeg ser mindre til.  

At menn dominerer statistikken, tror han skyldes at menn oftest er å finne i bilmiljøene.

Nulltoleranse i miljøet

Selv om bilmiljøet til Grønning på Elverum har nulltoleranse for ruskjøring, har det tidligere vært uheldige episoder med ruspåvirket kjøring.

Reaksjonene lot ikke vente på seg etter det.

-I mitt bilmiljø er det heldigvis nulltoleranse for noen som helst form for ruspåvirket kjøring. Men det har tidligere hendt at en har sendt Snap av øldrikking bak rattet. Han ble utstøtt fra miljøet.

UPs statistikk viser at flere av de rustatte førerne har mer enn to rusmidler i blodet. De kjører i blandingsrus, noe som medfører økt risiko for alvorlige ulykker.

21-åringen sier at dette er helt ukjent for ham og miljøet på Elverum.

Les hva politiet sier om blandingsrus.

Tenk deg nøye om

Avslutningsvis kommer Grønning med en oppfordring til førere som vurderer å kjøre bil dagen der på, og er usikre på om de faktisk er edru.

-Å tenke seg om to ganger er mitt klare råd. Når du sitter bak rattet dagen etter en fest, tenk; «Er jeg nykter nok til å kjøre?» Og tenk litt på hvem du risikerer livet til om du skulle være uheldig. Det tror jeg kunne fått mange til å velge riktig, sier Grønning til slutt.

-Flørter med døden

Kommunikasjonsrådgiver i Ung i Trafikken, Henrik Pettersen Sunde, er bekymret over antallet anmeldte ruskjørere, men er fornøyd med holdningene de viser på Elverum.

-Klart det er bekymringsverdig. Kjører du bil i ruspåvirket tilstand flørter du med døden. Ikke bare utsetter du deg selv for fare, men også helt uskyldige mennesker. Det gleder meg derfor at bilmiljøet på Elverum har nulltoleranse for ruskjøring, sier Sunde.

Sunde kommenterer avslutningsvis at han støtter oppfordringen til Grønning, og sier at du må være helt sikker på at du er edru før du setter deg bak rattet i en bil.

Plakater som styrker trafikksikkerheten

Ung i Trafikken deler årlig ut plakater som vi får gjennom DeathTrip-prosjektet til trafikkskoler som ønsker det. 2020 har blitt et nytt toppår for utsendinger.

Ung i Trafikken deler årlig ut plakater som vi får gjennom DeathTrip-prosjektet til trafikkskoler som ønsker det. 2020 har blitt et nytt toppår for utsendinger.

Denne plakaten ble kåret til «folkets favoritt» i årets DeathTrip-konkurranse.

I 2018 ble 60 plakater utsendt, det ble så en økning i 2019 med 90 utsendte, mens hittil i år har 110 kjøreskoler meldt sin interesse for DeathTrip-plakatene.

Prosjektleder Kari Houth Fjellseth er overveldet over tilbakemeldingene fra kjøreskolene.

-Trafikkskolene vet å verdsette godt håndverk fra dyktige skoleelever. Plakatene har gode forbyggende budskap om trafikksikkerhet, som får en til å tenke over valgene i trafikken. Det er positivt at så mange trafikkskoler vil pynte lokalene sine med DeathTrip-bidragene, sier 28-åringen.

Les om DeathTrip her.

Fjellseth legger til at tilbakemeldingene fra trafikkskolene har vært positiv og at de oppfordrer Ung i Trafikken til å fortsette det gode arbeidet for en viktig sak.

-Det er kjekt med positive tilbakemeldinger og annerkjennelse for jobben vi gjør, sier hun.

Fornøyde skoler

En av trafikkskolene som har benyttet seg av tilbudet, er Villanger Trafikkskole fra Bergen. De er i likhet med Fjellseth enig i at plakatene bidrar til bevisstgjøring av trafikksikkerhet. Trafikklærere Maya S. Mikkelsen utdyper:

– Vi ønsket å henge opp plakatene for å gi en påminnelse til alle om hvor mye rus det faktisk er i trafikken, og fordi vi skulle ønske det var mer fokus på at det ikke er greit. 

Hun legger til:

-En plakat kan også bevisstgjøre foreldre, elever og andre besøkende på kontoret. Mange av elevene får sjokk når vi snakker om hvor mange som kjører i ruspåvirket tilstand, sier Mikkelsen fra Villanger Trafikkskole.

Vil du ha plakater? Send en e-post til kari@ungitrafikken.no

Trafikkskole har avdekket ruskjøring flere ganger

Sande Trafikkskole har avverget ruskjøring opptil flere ganger.

Trafikkskoler har en avgjørende oppgave i å utdanne dyktige og trafikksikre førere. De skal også bevisstgjøre elevene om ruspåvirket kjøring.

Vi har snakket med Sande Trafikkskole – den eneste kjøreskolen som har alkolås i samtlige av sine biler. 

Faglig leder Eirik Olaussen i Sande Trafikkskole meddeler at alkolåsen har stoppet elever fra å kjøre i ruspåvirket tilstand.

-Vi er Norges eneste trafikkskole som har alkolås i alle våre biler. Alkolåsen har faktisk avverget ruskjøring. En elev var så nervøs at hun tok et par shots før kjøring. Det er jo litt uheldig sier, Olaussen.

Faglig leder Eirik Olaussen i Sande Trafikkskole.

Han legger til:

-En annen elev blåste til rødt på formiddagen etter en innflyttingsfest. Det viser meg to ting: 1; at det er avgjørende å avvente i god tid før en kjører, og 2; at alkolåsen er et avgjørende verktøy.

Fagleder Olaussen sier også at det utelukkende er positive tilbakemeldinger fra elever og foreldre på alkolås. Han meddeler at elevene i større grad blir bevisst på valgene og at dette er med på å forebygge.

Les også: Fakta om fyllekjøring.

Kurset av politiet

Tall som UP sitter på, viser at førere mellom 18 – 24 år og 24 – 35 år er de som hyppigst blir tatt for ruskjøring. Og det er ikke bare alkohol som er utslagsgivende. Cannabis er også hyppig brukt.

Olaussen synes det er skremmende.

-Det er skremmende at mange bruker narkotika i trafikken – det er farlig og påvirker kjøringen negativt. Videre er det også vanskeligere å oppdage dersom noen er ruset på andre stoffer en alkohol.

Olaussen og gjengen i Sande Trafikkskole har tidligere blitt kurset av politiet i tegn og symptom for å avdekke ruskjørere. Det har også gitt resultat.

-For en tid tilbake avverget jeg en elev som var ruset på cannabis. Jeg la merke til at pupillene til vedkommende var store, så jeg spurte ham flere ganger: «Bør du kjøre bil i dag?» Det satt langt inne for ham å innrømme det, men omsider tok han det riktige valget. Det ble ingen kjøring den dagen, får å si det sånn, sier Olaussen.

Les også: Politiet melder om flere rusmidler på veiene.

Er du tvil, er det ingen tvil

Fagleder Olaussen kommer også med en viktig oppfordring til slutt.

-Dersom du er i tvil om du er kjørbar, er det ingen tvil. La bilen stå. Jeg vil også si at det heller ikke er spesielt lurt å kjøre dersom du er følelsesladet. Får du for eksempel en telefon fra Hamar om at du har vunnet i lotto, går tankene fort på andre ting enn bilkjøring.

Flere rusmidler i omløp på veinettet

Det er ikke bare cannabis og alkohol som dominerer på veinettet.

I september ble 948 personer anmeldte for kjøring i ruspåvirket tilstand – det tilsvarer 32 anmeldte hver eneste dag. Selv om alkohol er det rusmiddelet som påvises oftest, er det også andre stoffer som befinner seg på veiene.

Sjef i Utrykningspolitiet Steven Hasseldal sier at cannabis påvises hyppigst etter alkohol.

Sjef i Utrykningspolitiet, Steven Hasseldal.

-Alkohol er fortsatt det rusmiddelet som påvises i flest saker fra bilførere mistenkt for ruspåvirket kjøring, mens cannabis ble påvist i 43 prosent av de analyserte saker, noe som er nest mest, kommenterer Hasseldal.

Mange hevder det ikke er så farlig å kjøre ruset på cannabis – hva sier du til det?

– Cannabispåvirkning fører til reduserte evner som er nødvendige for trygg kjøring. Dette er grundig testet, både i normal trafikk, kjøresimulator og computer-baserte tester, sier UP-sjefen.

Han legger til:

-Flere studier har vist at cannabis-bruk medfører mindre økning av trafikkulykkesrisikoen enn alkohol, og risikoen for å bli involvert i ulykker er sterkest de første få timene etter røyking.

Les om hasj og bilkjøring.

Det er ikke bare cannabis og alkohol som dominerer på veinettet. Andre stoffer som påvises hyppig er amfetamin og klonazepam, som er et virkestoff i Rivotril, som er et angstdempende stoff. Rusmidlene ble påvist i henholdsvis 33 prosent og 20 prosent av tilfellene.  

Blandingsrus er også et problem

Blandingsrus er ganske vanlig i trafikkulykker. I noen tilfeller blir to rusmidler, som for eksempel to narkotiske stoffer brukt sammen, eller at alkohol brukes sammen med legemidler.

Blandingsrus mellom alkohol og andre rusmidler er det som gir høyest risiko for ulykker.

Les også: Fakta om ruskjøring.

Hasseldal kan meddele at blandingsrus faktisk er relativt vanlig.

-Av de førerne som ble mistenkt for ruskjøring i 2019, ble det funnet i snitt 2,5 ulike rusmidler i blodet.

Ser en på statistikken over de omkomne bilførerne knyttet til ruskjøring, viser den at menn i aldersgruppen 22 – 29, var det nærmere 12 og en halv prosent som omkom i blandingsrus-ulykker.