Mener Frp-forslag kan føre til flere trafikkdrepte

Frp fremmer i dag et forslag i Stortinget om å fjerne prikkbelastningen på førerkortet. Norges eneste trafikksikkerhetsorganisasjon for ungdom, Ung i Trafikken, mener det kan true Nullvisjonen.

Frp fremmer i dag et forslag i Stortinget om å fjerne prikkbelastningen på førerkortet. Norges eneste trafikksikkerhetsorganisasjon for ungdom, Ung i Trafikken, mener det kan true Nullvisjonen.

Første nestleder i Transportkomiteen, Bård Hoksrud (Frp), meddelte i går til NRK at det heller må bygges nye veier og at det ikke er prikkbelastningen som gjør at Norge er best i verden på trafikksikkerhet.

–Det viktigste er å sørge for å bygge nye, moderne veier uten møteulykker, sa Hoksrud til Dagsnytt 18 i går.

Hoksrud mener at det også må fokuseres på bedre kjøreopplæring og skape en tryggere bilpark.

Se innslaget fra Dagsnytt 18 her.

Biografi: Hoksrud, Bård
Stortingsrepresentant i FRP, Bård Hoksrud.

80 prosent færre drepte

Om du i dag får åtte prikker på førerkortet i løpet av tre år, taper du retten til å føre motorvogn i seks måneder. Er du på prøvetid får du dobbel prikkbelastning.

–For Ung i Trafikken er det uforståelig at Frp vil fjerne et tiltak som beviselig reduserer dødsulykker i trafikken. Siden år 2000 har Norge redusert drepte ungdommer i trafikken med 80 prosent. Prikkbelastningen har vært en viktig bidragsyter til den positive utviklingen, sier Henrik Pettersen Sunde, kommunikasjonsrådgiver i Ung i Trafikken.

Han legger til:

–Vi skal også huske på at hele 90 prosent av ulykker i trafikken skyldes menneskelige feil. Det hjelper lite at bilene og veiene er hypermoderne, om ikke holdningene er det.  

–Distriktsfiendtlig forslag

De verste trafikkulykkene skjer i distriktene – Ung i Trafikken mener forslaget til FRP også er uheldig med tanke på distriktene.

–Vi mener også dette er distriktsfiendtlig. Den verste råkjøringen skjer i grisgrendte strøk. Vi frykter at forslaget vil forsterke ulykkesbildet i distrikts-Norge ytterligere – spesielt blant unge.  Får dette flertall, er visjonen om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken, truet, kommenterer Sunde.

Les også: Trafikksikkerhet er en vinner i NTP.

Bilde av Henrik Sunde
Kommunikasjonsrådgiver Henrik Sunde

Ikke første gang

Det er heller ikke første gang Fremskrittspartiet sår tvil rundt trafikksikkerhetstiltak. Tidligere i år fikk de flertall sammen med SV for å fjerne den obligatoriske helseattesten som kreves av eldre sjåfører.

–I tillegg til å fjerne helseattesten, har Frp nedfelt i sitt forslag til partiprogram å legge ned Utrykningspolitiet. I sin tid var de også imot bilbeltepåbud. Trafikksikkerhet er tydeligvis ikke så nøye for Frp, avslutter Sunde.

Trafikksikkerheten er en vinner i NTP

Sist fredag fremla samferdselsministeren Nasjonal Transportplan (NTP) 2022 – 2033. En av de store vinnerne i nye NTP, er trafikksikkerheten.

Bilde av daglig leder i Ung i Trafikken Av: Daglig leder i Ung i Trafikken, Stig Eid Sandstad.

Sist fredag fremla samferdselsministeren Nasjonal Transportplan (NTP) 2022 – 2033. En av de store vinnerne i nye NTP, er trafikksikkerheten.

På 1960-tallet ble rundt 15 000 barn og ungdom drept og hardt skadd i trafikken.

I 1971 meddelte Liv Aasen (Ap) følgende:

«I perioden fra 1970 til 1990 regner man med at det vil bli liggende igjen på veiene våre 14 500 drepte og 400 000 mer eller mindre alvorlige skadde. Jeg bruker med hensikt utrykket «bli liggende igjen», for man må faktisk over slagmarken i krig for å finne tilsvarende tall.»

Færre drepte

Ordene til Aasen er harde, og kunne fort blitt en realitet om trafikksikkerhetsarbeidet ikke ble bedret. Utviklingen har vært formidabel, og siden år 2000 har Norge redusert trafikkdrepte ungdommer med 80 prosent.

Og færre trafikkdrepte unge skal det forhåpentligvis bli. I fremleggelsen av NTP er Knut Arild Hareide tydelig. Regjeringen har satt seg som mål at innen 2050 skal ingen miste livet i trafikken, og videre prioriterer regjeringen å bruke 500 millioner kroner i første seksårsperiode av Nasjonal transportplan til tiltak som bedrer trafikksikkerheten for barn og unge.

Høy fart, ruspåvirket kjøring, uoppmerksomhet og manglende bruk av bilbelte er eksempler på atferd som gir sterkt forhøyet risiko for alvorlig skade eller død. Å motvirke slik atferd vil være et viktig innsatsområde i planperioden.

Les også: Markant reduksjon i antall drepte

NTP trekker frem Ung i Trafikken

Vi leser med stolthet at NTP trekker frem Ung i Trafikkens arbeid som eksempel på tiltak som forebygger drepte og hardt skadde ungdommer. Satsingen i NTP skaper muligheter til en betydelig styrking av Ung i Trafikken og andre trafikksikkerhetsorganisasjoners arbeid for å forebygge nettopp høy fart, ruspåvirket kjøring, uoppmerksomhet og manglende bruk av bilbelte.

Det er mange familier i vårt langstrakte land, som uten å være klar over det, bør være svært takknemlig og glad for den nye transportplanen. Dette er en plan som over de neste tolv årene reduserer sjansen for at du og jeg mister en venn i trafikken.

Les også: Ung i Trafikken i møter med politikerne

Åpnet lysanlegg til 650.000 kroner

Grimstad Trialklubb har det siste året stått på for å få på plass et helt nytt lysanlegg til sitt treningsområde i Grimstad.

Grimstad Trialklubb har det siste året stått på for å få på plass et helt nytt lysanlegg til sitt treningsområde i Grimstad. Nå kan utøvere i alle aldre trene ute selv når mørket siger på.

Takket være oppsparte midler, gaver, spillemidler og en stor dugnadsinnsats, har Grimstad Trialklubb nå fått på plass et helt nytt lysanlegg på treningsbanen ute i Østerhus. 29. oktober 2020 hadde klubben åpning av anlegget.

Godt samarbeid med Anleggsteknikk-linja på Sam Eyde videregående skole er det satt opp 15 lysstolper. Nå er det lys fra klubbhuset vårt og inn til «Nybegynnerplassen» som vi har kalt et område der de ferskeste utøverne kan utfolde seg. På en begrenset del av treningsbanen har vi tidligere hatt lys, men nå er området tre ganger større. Rundt nybegynnerplassen er det også etablert seksjoner og momenter i stein, betong og tre for de viderekommende utøvere.  Nå kan de yngste trene sammen med mer erfarne utøvere også på kveldstid.

Klubben har mange nevenyttige medlemmer med bred kompetanse. Høsten 2018 ble det satt ned en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å jobbe frem et nytt lysanlegget. Det ble søkt midler fra forskjellige stiftelser og fond. Etter hvert som finansieringen kom på plass, ble kommunens byggetillatelse innhentet. November 2019 var alle tillatelser på plass, og ved første dugnad møtte hele 25 arbeidsvillige klubbmedlemmer opp, både barn og voksne. Denne gode dugnadsånd har preget prosjektet fra start til slutt.

Selv om vi har fått god hjelp med selve oppsetting av stolper, har medlemmer stått for skogrydding, kabelgrøfter, trekking av kabler både i luft og i bakken. Noen har sveiset lampebraketter mens andre har montert lampemateriell. Med et godt samarbeid og god støtte fra den lokale el. installatør Østerhus Elektro AS har vi dradd prosjektet i havn. Da Covid-19 pandemien slo til for fullt, stoppet arbeidet opp for en periode. Selv om man har fulgt gjeldende smittevernregler har vi klart å gjennomfør prosjektet, da med kreative løsninger og med god forfordeling av arbeidsoppgaver og ansvarsområder.

Godt opplyst

Det er i alt satt opp 15 stolper med til sammen 37 led-lamper, hver på 125w. Vi er avhengige av å ha lys fra alle kanter i et slikt anlegg så at man ikke får skygger som påvirker kjøringen. Anlegget har en verdi på om lag 650 000 kroner, hvor dugnadsverdien utgjør omtrent halvparten av dette. Hensikten med lysanlegget er å øke klubbens aktivitet, spesielt høst og vinterstid, noe vi ser ut til å ha lykkes med. Aktiviteten i mørketiden frem mot jul og nå på nyåret har aldri vært så stor som nå.  

Da klubben åpnet lysanlegget i oktober var medlemmene samlet på treningsbanen i Østerhus. Lyset ble tent, jubelen var stor og ble feiret med en skikkelig pølsefest. Vi hadde et annerledes-løp, der utøverne var delt inn i lag på tvers av aldersgrupper. På hver sin trialsykkel fikk utøverne ulike oppgaver å svare på spørsmål, kaste ball i bøtte eller skyte på blink med luftgevær, samtidig som de holdt balansen på trialsykkelen. Dette var veldig moro og utøverne syns det var gøy med blandet aldersgrupper.

Her kan du bli medlem i Ung i Trafikken.

God aktivitet

På grunn av koronaen har det for 2020 vært litt nedgang i klubbens medlemstall, men vi ser at dette nå er i ferd med å endre seg.

Etter hvert som samfunnet gjenåpnes håper vi igjen på besøk fra andre naboklubber som ønsker å trene sammen med oss. Felles trening knytter utøverne sammen på tvers av klubber, noe som styrker miljøet. Det er flere klubber i distriktet som ikke har lysanlegg og da er det hyggelig å kunne tilby dem å være med oss og trene.

Vi har hatt to nybegynnerkurs i høst, og her begynner mange utøvere allerede når de er fem år gamle. Til våren planlegges det nye kurs.

Vi har utøvere på alle nivåer. Nybegynnere, de som hevder seg nasjonalt men også de som kjører internasjonalt. I tillegg har vi en gruppe foreldre som samles fast for kjøring i skogen. Målet for disse er ikke internasjonal karriere, men sosialt samvær hvor kaffe og prat er vel så viktig.

Nordisk mesterskap

Klubben er nok en av de største i distriktet, og er flinke til å ta på seg arrangementer og stevner, både lokale stevner og nasjonale stevner. I august skal klubben arrangere nordisk mesterskap. Dette skulle egentlig vært avholdt i 2020, men ble flyttet pga. pandemien. Mye planlegging ble lagt ned i fjor, så vi håper derfor virkelig at dette løpet lar seg gjennomføre i år.

Til slutt ønsker vi å takke «Ung i Trafikken» for gaven vi har mottatt i forbindelse med det nye lysanlegget.

2497 personer bøtelagt for mobilbruk i januar og februar

2497 personer ble i løpet av de to første månedene bøtelagt for mobilbruk i trafikken.

2497 personer ble i løpet av de to første månedene bøtelagt for mobilbruk i trafikken. Sammenlignet med samme tid i fjor, er det en reduksjon på 16 prosent.

Øst politidistrikt bøtela flest personer for mobilbruk.

Kommunikasjonsrådgiver Henrik Sunde

Selv om tallet er redusert med 16 prosent, er Norges eneste trafikksikkerhetsorganisasjon for ungdom, Ung i Trafikken, ikke fornøyd.

– Det er gledelig at bilistene i større grad legger bort mobilen mens de kjører, likevel er nærmere 2500 personer bøtelagt for mobilbruk. Kjører du i 80 km/t og ser bort fra veien i fem sekunder, har du kjørt 110 meter. Det tilsvarer nesten lengden på en fotballbane, sier kommunikasjonsrådgiver Henrik Pettersen Sunde, og legger til:

– På de 110 meterne kan du i verste fall ha kjørt på en person eller bilen foran deg. Tenk på hvilke konsekvenser det kan få. Jeg forstår ikke at noen vil utsette andre eller seg selv for en slik fare. Uoppmerksomhet er en medvirkende faktor i omtrent hver tredje dødsulykke og mobilbruk er en del av problemstillingen.

Fra og med 2021 økte satsene for bruk av mobil i trafikken. Nå får du 5000 kroner i bot og hele tre prikker på førerkortet dersom du blir tatt på fersken. I fjor var boten på 1700 kroner og en prikk.

– Det kan jo virke som de nye reglene har hatt effekt. Vi krysser fingrene for at reduksjonen fortsetter i måneden fremover, kommenterer rådgiveren.

Les om hvordan hjernen din lurer deg.

De yngste er ikke verst

De ferskeste sjåførene får ofte kritikk for sin trafikale adferd. Men tallene viser at det er de litt mer drevne bilistene som er verst.  

Tallene viser at hele 843 personer i aldersgruppen 30 – 40 ble bøtelagt, mens 589 personer i aldersgruppen 18 – 29 måtte punge ut.

–Onde tunger mener de yngste er verst i trafikken. Legger vi disse tallene til grunn, er det jo de mer erfarne sjåførene som har en del å jobbe med. Uavhengig av hvem som er verst håper vi bilistene legger mobilen i lomma mens de er på veien. Vi har ingen å miste, avslutter Sunde.    

Ung i Trafikken i møter med politikerne

Den siste måneden har Ung i Trafikken vært i flere politiske møter for å diskutere statsbudsjettet for 2022.

Den siste måneden har Ung i Trafikken vært i flere møter med stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene, samt samferdselsministeren for å diskutere statsbudsjettet for 2022.

Daglig leder i Ung i Trafikken, Stig Eid Sandstad.

Ung i Trafikken er en medlemsbasert organisasjon som lever av at ungdommen organiserer seg hos oss. Dette byr på utfordringer da mange unge ikke føler at trafikksikkerhet angår dem – og dermed ikke blir medlem.

– Uten en grunnstøtte som sikrer en administrasjon til videre drift, og dermed økt fokus på trafikksikkerhet i vår målgruppe, blir det vanskelig å drive forebyggende og holdningsskapende arbeid, sier daglig leder Stig Eid Sandstad og legger videre til:

– Ung i Trafikken ber derfor om to millioner over statsbudsjettet som er øremerket drift.  

– Hva sier de folkevalgte?

– De er utelukkende positive og mener vårt arbeid er svært viktig i henhold til nullvisjonen. Skal vi nærmere null drepte i trafikken, må politikerne satse. Det har vi også tro på at de vil gjøre, sier Sandstad.

Best i verden

– Men Norge er jo best i verden på trafikksikkerhet, trengs det mer penger til noe vi allerede er best på?

– Selv om Norge er best på trafikksikkerhet i verden, kan vi aldri slappe av. Gode resultater oppnår vi ved å hele tiden holde fokus på målet. Har man lykkes en god stund kan det være fristende å lene seg litt tilbake. Men da vil tilbakeslaget komme fort, og antall drepte og hardt skadde vil øke igjen, presiserer Sandstad.

Regjerings første budsjettkonferanse er i mars, her skal politikerne fordele de store pengene på statsbudsjettet. Det endelige resultatet blir ikke offentliggjort før i oktober.

Les hvordan hjernen din kan lure deg.

Aldersgruppen 16 – 24: Økning i anmeldte fyllekjørere

Trafikksikkerhetsåret 2020 var historisk, for første gang i nyere tid ble under 100 drept. Likevel ser vi en økning i anmeldte fyllekjørere.

Trafikksikkerhetsåret 2020 var historisk, for første gang i nyere tid ble under 100 drept. Likevel ser vi en økning i anmeldte fyllekjørere.

Ung i Trafikken jobber målrettet med aldersgruppen 16 – 25, og her ser vi en økning i anmeldte fyllekjørere med 18 prosent sammenlignet med 2019. Totalt ble over 10 300 personer anmeldt for fyllekjøring, 23 prosent av de er i nevnte aldersgruppe.

Daglig leder i Ung i Trafikken, Stig Eid Sandstad, er bekymret over økningen.

-Tallene som Utrykningspolitiet (UP) viser, gjør meg bekymret. I realiteten er også mørketallene store. Dessverre blir ofte uskyldige mennesker offer for andres fyllekjøring. Tenk på de som ikke fyllekjørte, men likevel ikke kom hjem til sine nærmeste, kommentere Sandstad.

Han tror deler av årsakene til at personer fyllekjører, er manglende forståelse av hvordan utfallet kan bli.

-Det er umulig å gi et svar med to streker under. Men manglende forståelse av konveksere og svake holdninger kan være medvirkende faktorer.

Les også: Markant reduksjon i antall drepte.

Lyttende minister

Nylig var Ung i Trafikken i møte med samferdselsminister Knut Arild Hareide. Her snakket vi blant annet om trafikksikkerhetsutfordringer i aldersgruppen 16 – 25.

Daglig leder i Ung i Trafikken, Stig Eid Sandstad.

Sandstad er glad ministeren tar trafikksikkerhet på alvor.

-Hareide var lyttende og spørrende i møte med oss. Han er i likhet med oss veldig opptatt av løse utfordringer knyttet til trafikksikkerhet. Vi sendte inn et forslag om å øremerke driftsmidler til Ung i Trafikken med to millioner kroner, sier Sandstad og legger til: 

-Dette skaper muligheter til en betydelig styrking av Ung i Trafikkens forebyggende og holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid rettet mot aldersgruppen 16 – 26.

Sandstad sier til slutt at vi har ingen å miste, og det er derfor viktig å forsterke arbeidet med nullvisjonen og redusere drepte og hardt skadde i trafikken.

Les også: Forventer promillegrense på el-sparkesykkel.

Ung i Trafikken forventer promillegrense på elsparkesykkel

I dag går høringsfristen ut for endringer som er foreslått i Vegtrafikkloven knyttet til elsparkesykkel.

I dag går høringsfristen ut for endringer som er foreslått i Vegtrafikkloven knyttet til elsparkesykkel. Norges eneste trafikksikkerhetsorganisasjon for ungdom, Ung i Trafikken forventer promillegrense på 0,2.

–Fritt vilt-tilstandene på elsparkesykkel er ikke Norge verdig. Godt berusa personer fosser gjennom gatene på elsparkesykkelen, og gjerne to på en. Sjansen for stygge skader er derfor stor, sier kommunikasjonsrådgiver i Ung i Trafikken Henrik Pettersen Sunde.

Skadetall

Ifølge Oslo skadelegevakt viser tall fra fjoråret at 45 prosent av skadde i april var påvirket av alkohol. I mai og juni var henholdsvis 48 og 50 prosent av skadene på elsparkesykkel knyttet til fyllekjøring.

Sunde mener tallene gir grunn til å rope varsko.

Promillegrense: Ung i Trafikken forventer nye regler.

–Skadetallene knyttet til rus er alarmerende. Hodeskader, knekte tenner og stygge beinbrudd, er dessverre en realitet. Dagens lovverk legitimerer i stor grad promillekjøring, noe som undergraver trafikksikkerheten, sier 25-åringen. 

Sunde understreker at Ung i Trafikken er for elsparkesyklene, og anser tohjulingene som et viktig tilskudd i kampen for bærekraft og økt mobilitet i bybildet, men at trafikksikkerheten må komme først.

Les om forebyggende elsparkesykkel-arrangement

–De stillegående syklene som kan kjøre i opptil 20 kilometer i timen kan komme svært overraskende på. Det betyr høy fart i områder med mye mennesker og liten plass. Med promille i blodet øker sjansen for at en opptrer uaktsomt i trafikken, og for mange er elsparkesykkelen et naturlig valg for hjemreisen etter en fuktig natt på byen. Det bekymrer meg. En endring må til, avslutter han.

Markant reduksjon i antall drepte

Den mest utskjelte gruppen i trafikken er de yngste førerne. Da er det verdt å merke seg at utviklingen på drepte og skadde i aldersgruppen 16 – 24 har vært formidabel.

Den mest utskjelte gruppen i trafikken er de yngste førerne. Da er det verdt å merke seg at utviklingen på drepte og skadde i aldersgruppen 16 – 24 har vært formidabel.

Ser en på statistikken har Norge siden 2000 redusert antall drepte i den omtalte aldersgruppen med 80 prosent. Reduksjonen hva gjelder skadde er på 68 prosent.

Daglig leder i Ung i Trafikken, Stig Eid Sandstad, gleder seg over tallene.

-Reduksjonen er enestående, og det viser hvorfor Norge er best på trafikksikkerhet i verden. Videre gir det motivasjon til å arbeide enda hardere og snakke med flere ungdommer om hvorfor det er avgjørende å ta kloke valg i trafikken. For vi har ingen å miste, understreker Sandstad.

Daglig leder i Ung i Trafikken, Stig Eid Sandstad.

-Hva skyldes nedgangen?

-Det er en sammensetning av flere elementer – men ser en på noen nøkkelfaktorer er strategisk kunnskapsbasert og holdningsskapende arbeid i skolen vesentlig. Det er med på å påvirke handlinger og holdninger til våre ferskeste sjåfører, sier Sandstad.

Ung i Trafikken-lederen slår et slag for sosiale medier, som han mener har vært avgjørende for reduksjonen. Sandstad tror ungdom nå avtaler på forhånd på sosiale medier hvem som skal kjøre til/fra fester i helgene, og at det dermed er mindre promillekjøring enn tidligere.

Statistikken viser også at Sandstad treffer blink. Fra 2010 til 2018 ble antall unge bilførere innblandet i personskadeulykker natt til søndag redusert med hele 72 prosent. Og bare de siste fem årene har skaderisikoen for unge bilførere nærmest blitt halvert.

Les om fyllekjøring.

Skal ned til null

Selv om tallene er kraftig redusert på bare noen år, er Ung i Trafikken ikke fornøyd før tallet på drepte og skadde i trafikken er null.

– Er det én ting vi har lært om trafikksikkerhet, så er det at gode resultater er forgjengelige med mindre vi hele tiden er skjerpet og holder fokus på målet. Har man lykkes godt en stund kan det være fristende å lene seg litt tilbake. Da vil tilbakeslaget komme ganske fort, og antall drepte og hardt skadde i trafikken vil øke igjen. Ung i Trafikken vil derfor jobbe knallhardt for å ivareta våre yngste førere også i fremtiden, avslutter Sandstad.

Gavemedlemskap fra Ung i Trafikken

Endelig er julen her igjen – men med det kommer problemstillingen:

Hva skal jeg gi til en som har alt?  

Endelig er julen her igjen – men med det kommer problemstillingen:

Hva skal jeg gi til en som har alt?  

Det er ikke sikkert vi sitter på fasit på hva en god gave er, men Ung i Trafikken lanserer nå et gavemedlemskap som du kan gi til en du er glad i.

Hvorfor skal jeg det?

Din gave kan redde liv, og bidra til at Ung i Trafikken fortsatt kan jobbe med:

  • At Ingen unge skal bli drept eller hardt skadd i trafikken.
  • Å skape rusfrie miljøer for ungdom gjennom lokale klubber og aktiviteter.
  • Å drive og utvikle nasjonale trafikksikkerhetsprosjekter og kampanjer.

Hva får en som medlem?

Som Ung i trafikken-medlem får en følgende fordeler:

  • Kinobilletter til 85 kroner.
  • Være med på medlemskonkurranser.
  • Medlemsbladet Motorføreren fem ganger i året.
  • Tilbakebetaling av startlisens hvis en kjørere motorsport (inntil kr. 1000).
  • Delta på Ung i trafikken sine arrangement.
  • Som medlem får en også muligheten til å vinne tilbake pengene en brukte på førerkortet, på inntil 25.000 kr. Dette gjelder lettmotorsykkel, MC og bil.

250 kroner koster medlemskapet – noe som er et viktig bidrag til trafikksikkerheten.

Vil du at en av dine skal bli en av oss? 😊

Ja, jeg vil gi bort et medlemskap.

Nærmere 2000 ruskjøringsanmeldelser i aldersgruppen 18 – 24

Ruspåvirket kjøring er en av hovedårsakene til dødsfall i trafikken, og fra januar til oktober har 1918 personer i aldersgruppen 18 – 24 blitt anmeldt for ruspåvirket kjøring.

Ruspåvirket kjøring er en av hovedårsakene til dødsfall i trafikken, og fra januar til november har 1918 personer i aldersgruppen 18 – 24 blitt anmeldt for ruspåvirket kjøring.

Totalt har 9786 blitt anmeldt for ruskjøring hittil i år.

Unge menn er blant de som hyppigst blir tatt for ruskjøring. Bilentusiast Gabriel Grønning (21) fra Elverum tror manglende livserfaring kan ha noe med dette å gjøre.

-Jeg tror mindre livserfaring er utslagsgivende i dette – yngre sjåfører tenker ikke konsekvenser i så stor grad som de mer erfarne gjør, sier Grønning.

Grønning peker videre på at de yngste tar litt lettere på ting. Han referere til en hendelse han selv har opplevd.

-Jeg vet selv om hendelser der unge kjører til bygdefest, drikker og koser seg, for så å vente i 2-3 timer fra siste enhet til de setter seg bak rattet og kjører hjem. Heldigvis er dette en trend jeg ser mindre til.  

At menn dominerer statistikken, tror han skyldes at menn oftest er å finne i bilmiljøene.

Nulltoleranse i miljøet

Selv om bilmiljøet til Grønning på Elverum har nulltoleranse for ruskjøring, har det tidligere vært uheldige episoder med ruspåvirket kjøring.

Reaksjonene lot ikke vente på seg etter det.

-I mitt bilmiljø er det heldigvis nulltoleranse for noen som helst form for ruspåvirket kjøring. Men det har tidligere hendt at en har sendt Snap av øldrikking bak rattet. Han ble utstøtt fra miljøet.

UPs statistikk viser at flere av de rustatte førerne har mer enn to rusmidler i blodet. De kjører i blandingsrus, noe som medfører økt risiko for alvorlige ulykker.

21-åringen sier at dette er helt ukjent for ham og miljøet på Elverum.

Les hva politiet sier om blandingsrus.

Tenk deg nøye om

Avslutningsvis kommer Grønning med en oppfordring til førere som vurderer å kjøre bil dagen der på, og er usikre på om de faktisk er edru.

-Å tenke seg om to ganger er mitt klare råd. Når du sitter bak rattet dagen etter en fest, tenk; «Er jeg nykter nok til å kjøre?» Og tenk litt på hvem du risikerer livet til om du skulle være uheldig. Det tror jeg kunne fått mange til å velge riktig, sier Grønning til slutt.

-Flørter med døden

Kommunikasjonsrådgiver i Ung i Trafikken, Henrik Pettersen Sunde, er bekymret over antallet anmeldte ruskjørere, men er fornøyd med holdningene de viser på Elverum.

-Klart det er bekymringsverdig. Kjører du bil i ruspåvirket tilstand flørter du med døden. Ikke bare utsetter du deg selv for fare, men også helt uskyldige mennesker. Det gleder meg derfor at bilmiljøet på Elverum har nulltoleranse for ruskjøring, sier Sunde.

Sunde kommenterer avslutningsvis at han støtter oppfordringen til Grønning, og sier at du må være helt sikker på at du er edru før du setter deg bak rattet i en bil.