Plakater som styrker trafikksikkerheten

Ung i Trafikken deler årlig ut plakater som vi får gjennom DeathTrip-prosjektet til trafikkskoler som ønsker det. 2020 har blitt et nytt toppår for utsendinger.

Ung i Trafikken deler årlig ut plakater som vi får gjennom DeathTrip-prosjektet til trafikkskoler som ønsker det. 2020 har blitt et nytt toppår for utsendinger.

Denne plakaten ble kåret til «folkets favoritt» i årets DeathTrip-konkurranse.

I 2018 ble 60 plakater utsendt, det ble så en økning i 2019 med 90 utsendte, mens hittil i år har 110 kjøreskoler meldt sin interesse for DeathTrip-plakatene.

Prosjektleder Kari Houth Fjellseth er overveldet over tilbakemeldingene fra kjøreskolene.

-Trafikkskolene vet å verdsette godt håndverk fra dyktige skoleelever. Plakatene har gode forbyggende budskap om trafikksikkerhet, som får en til å tenke over valgene i trafikken. Det er positivt at så mange trafikkskoler vil pynte lokalene sine med DeathTrip-bidragene, sier 28-åringen.

Les om DeathTrip her.

Fjellseth legger til at tilbakemeldingene fra trafikkskolene har vært positiv og at de oppfordrer Ung i Trafikken til å fortsette det gode arbeidet for en viktig sak.

-Det er kjekt med positive tilbakemeldinger og annerkjennelse for jobben vi gjør, sier hun.

Fornøyde skoler

En av trafikkskolene som har benyttet seg av tilbudet, er Villanger Trafikkskole fra Bergen. De er i likhet med Fjellseth enig i at plakatene bidrar til bevisstgjøring av trafikksikkerhet. Trafikklærere Maya S. Mikkelsen utdyper:

– Vi ønsket å henge opp plakatene for å gi en påminnelse til alle om hvor mye rus det faktisk er i trafikken, og fordi vi skulle ønske det var mer fokus på at det ikke er greit. 

Hun legger til:

-En plakat kan også bevisstgjøre foreldre, elever og andre besøkende på kontoret. Mange av elevene får sjokk når vi snakker om hvor mange som kjører i ruspåvirket tilstand, sier Mikkelsen fra Villanger Trafikkskole.

Vil du ha plakater? Send en e-post til kari@ungitrafikken.no

Trafikkskole har avdekket ruskjøring flere ganger

Sande Trafikkskole har avverget ruskjøring opptil flere ganger.

Trafikkskoler har en avgjørende oppgave i å utdanne dyktige og trafikksikre førere. De skal også bevisstgjøre elevene om ruspåvirket kjøring.

Vi har snakket med Sande Trafikkskole – den eneste kjøreskolen som har alkolås i samtlige av sine biler. 

Faglig leder Eirik Olaussen i Sande Trafikkskole meddeler at alkolåsen har stoppet elever fra å kjøre i ruspåvirket tilstand.

-Vi er Norges eneste trafikkskole som har alkolås i alle våre biler. Alkolåsen har faktisk avverget ruskjøring. En elev var så nervøs at hun tok et par shots før kjøring. Det er jo litt uheldig sier, Olaussen.

Faglig leder Eirik Olaussen i Sande Trafikkskole.

Han legger til:

-En annen elev blåste til rødt på formiddagen etter en innflytningsfest. Det viser meg to ting: 1; at det er avgjørende å avvente i god tid før en kjører, og 2; at alkolåsen er et avgjørende verktøy.

Fagleder Olaussen sier også at det utelukkende er positive tilbakemeldinger fra elever og foreldre på alkolås. Han meddeler at elevene i større grad blir bevisst på valgene og at dette er med på å forebygge.

Les også: Fakta om fyllekjøring.

Kurset av politiet

Tall som UP sitter på, viser at førere mellom 18 – 24 år og 24 – 35 år er de som hyppigst blir tatt for ruskjøring. Og det er ikke bare alkohol som er utslagsgivende. Cannabis er også hyppig brukt.

Olaussen synes det er skremmende.

-Det er skremmende at mange bruker narkotika i trafikken – det er farlig og påvirker kjøringen negativt. Videre er det også vanskeligere å oppdage dersom noen er ruset på andre stoffer en alkohol.

Olaussen og gjengen i Sande Trafikkskole har tidligere blitt kurset av politiet i tegn og symptom for å avdekke ruskjørere. Det har også gitt resultat.

-For en tid tilbake avverget jeg en elev som var ruset på cannabis. Jeg la merke til at pupillene til vedkommende var store, så jeg spurte ham flere ganger: «Bør du kjøre bil i dag?» Det satt langt inne for ham å innrømme det, men omsider tok han det riktige valget. Det ble ingen kjøring den dagen, får å si det sånn, sier Olaussen.

Les også: Politiet melder om flere rusmidler på veiene.

Er du tvil, er det ingen tvil

Fagleder Olaussen kommer også med en viktig oppfordring til slutt.

-Dersom du er i tvil om du er kjørbar, er det ingen tvil. La bilen stå. Jeg vil også si at det heller ikke er spesielt lurt å kjøre dersom du er følelsesladet. Får du for eksempel en telefon fra Hamar om at du har vunnet i lotto, går tankene fort på andre ting enn bilkjøring.

Flere rusmidler i omløp på veinettet

Det er ikke bare cannabis og alkohol som dominerer på veinettet.

I september ble 948 personer anmeldte for kjøring i ruspåvirket tilstand – det tilsvarer 32 anmeldte hver eneste dag. Selv om alkohol er det rusmiddelet som påvises oftest, er det også andre stoffer som befinner seg på veiene.

Sjef i Utrykningspolitiet Steven Hasseldal sier at cannabis påvises hyppigst etter alkohol.

Sjef i Utrykningspolitiet, Steven Hasseldal.

-Alkohol er fortsatt det rusmiddelet som påvises i flest saker fra bilførere mistenkt for ruspåvirket kjøring, mens cannabis ble påvist i 43 prosent av de analyserte saker, noe som er nest mest, kommenterer Hasseldal.

Mange hevder det ikke er så farlig å kjøre ruset på cannabis – hva sier du til det?

– Cannabispåvirkning fører til reduserte evner som er nødvendige for trygg kjøring. Dette er grundig testet, både i normal trafikk, kjøresimulator og computer-baserte tester, sier UP-sjefen.

Han legger til:

-Flere studier har vist at cannabis-bruk medfører mindre økning av trafikkulykkesrisikoen enn alkohol, og risikoen for å bli involvert i ulykker er sterkest de første få timene etter røyking.

Les om hasj og bilkjøring.

Det er ikke bare cannabis og alkohol som dominerer på veinettet. Andre stoffer som påvises hyppig er amfetamin og klonazepam, som er et virkestoff i Rivotril, som er et angstdempende stoff. Rusmidlene ble påvist i henholdsvis 33 prosent og 20 prosent av tilfellene.  

Blandingsrus er også et problem

Blandingsrus er ganske vanlig i trafikkulykker. I noen tilfeller blir to rusmidler, som for eksempel to narkotiske stoffer brukt sammen, eller at alkohol brukes sammen med legemidler.

Blandingsrus mellom alkohol og andre rusmidler er det som gir høyest risiko for ulykker.

Les også: Fakta om ruskjøring.

Hasseldal kan meddele at blandingsrus faktisk er relativt vanlig.

-Av de førerne som ble mistenkt for ruskjøring i 2019, ble det funnet i snitt 2,5 ulike rusmidler i blodet.

Ser en på statistikken over de omkomne bilførerne knyttet til ruskjøring, viser den at menn i aldersgruppen 22 – 29, var det nærmere 12 og en halv prosent som omkom i blandingsrus-ulykker.

Ung i Trafikken på NRK P3

Onsdag var Ung i Trafikken på radioprogrammet Norske tilstander hos NRK P3.

Onsdag var Ung i Trafikken på radioprogrammet Norske tilstander hos NRK P3. Norske tilstander er et underholdningsprogram for unge voksne som drøfter dagsaktuelle tema.  

Prosjektleder Kari Houth Fjellseth snakket om Ung i Trafikkens forebyggende trafikksikkerhetskampanjen.

Unge fartssyndere dominerer veinettet, og hittil i år har 71 personer mistet livet på norske veier, 14 av dem er i aldersgruppen 15-24. En ser også at mange kjører for fort, i rus og filmer seg selv bak rattet. Det er bekymringsverdig.

Les om kampanjen her.

14 000 promilleturer

Fjellseth informerte lytterne og programlederne om hvor omfattende ruskjøring faktisk her. Det fikk programleder Ingrid Simensen til å steile.

-Det er urovekkende mange som kjører i ruspåvirket tilstand. Hver dag kjøres det 14 000 turer med alkoholpromille, sier Fjellseth.

Simensen reagerer med sjokk.

-HÆ, hver dag? Off…

Men det er ikke bare alkohol som utgjør en fare i trafikken, også narkotika og legemidler skal en passe seg for.

-Tar du legemidler med rød trekant på esken, skal du være litt obs altså, advarer Fjellseth og legger til at det er mye kjøring i kokain- og hasjrus.

Les om bilkjøring og hasj.

Forebyggende kampanje

Ung i Trafikken sitt primærmål er å redusere hardt skadde og drepte i trafikken. Vi mener derfor det er viktig at ungdommen sier ifra om lite smart bilkjøring.

Fjellseth reflekterte rundt at det er viktig å ta diskusjonen med venner om at det ikke er greit å kjøre uaktsomt, og håper det kan være med på å bidra til redusert fyllekjøring.

Hun utfordret samtidig programlederne Tete Lidbom og Ingrid Simensen til å svare på hva de ville gjort i en situasjon de opplevde som farlig i trafikken.

-Jeg anser meg selv som en kul type med høy selvtillit, og jeg er ikke i tvil om at jeg ville sagt ifra om uaktsom atferd i trafikken. Jeg ønsker ikke å være med på det her, sier Lidbom.

Simensen er nok i kategorien hvor folk flest befinner seg – litt mer usikker på hvordan en kan si ifra.

-Jeg pleier å hinte litt jeg. Jeg kan for eksempel si «Vi har ikke dårlig tid, eller vi har ingenting vi skal rekke. Vi kan slappe av her liksom» sier Simensen til slutt. 

Forebyggende elsparkesykkel-arrangement

I lys av alle skadene fikk Ung i Trafikken en henvendelse fra Voi – de ønsket et samarbeid for å redusere antall rusrelaterte elsparkesykkelulykker.

Sommeren har vært preget av flere hundre skader på elsparkesykkel, og majoriteten av skadene har skyldes ruskjøring. Faktisk har 41 prosent av skadene vært knyttet til rus. Ung i Trafikken og elsparkesykkel-utleieaktøren Voi så på det med stor bekymring.

I lys av alle skadene fikk Ung i Trafikken en henvendelse fra Voi – de ønsket et samarbeid for å redusere antall rusrelaterte elsparkesykkelulykker.

Fredag 11. september og torsdag 18. september arrangert de et trafikksikkerhetsarrangement med fokus på promillekjøring på elsparkesykkel.

Hensikten med arrangementet var å belyse viktigheten av edruelig ferdsel og bevisst bruk av elsparkesykler. I den anledning ble studenter, politikere, pressen og folk flest invitert til å «fyllekjøre» på elsparkesykler under kontrollerte former med promillebriller.

Kommunikasjonsrådgiver i Ung i Trafikken Henrik Pettersen Sunde så på arrangementet som svært vellykket.

-Vi er fornøyde med gjennomføringen av eventet. I løpet av begge dagene, var det nok opp imot 800 personer som fikk teste promillekjøring på elsparkesykkel. Folk fikk en følelse av hvor farlig det faktisk kan gå, sier rådgiveren.

-Hvordan var responsen til publikum?

-De var positive, og kom med hyggelige tilbakemeldinger. De lovet at fyllekjøringen skal det ble slutt på. Vi får håpe dette har bidratt til god forebygging, sier Pettersen Sunde.

Voi-sjef Christina Moe Gjerde var også opptatt av forebygging.

-Å kjøre i ruspåvirket tilstand er ikke lov, men det vil alltid være brukerens ansvar, derfor tror vi på forebyggende tiltak, sier Christina Moe Gjerde, og legger til:

– Forebyggende arbeid tar tid, det var derfor gledelig at så mange møtte opp – det viser at vi treffer en nerve plant folket.

God mediedekning

Elsparkesyklene er elsket og hatet, det var derfor stor medieinteresse rundt arrangementet.

NRK, Aftenposten, Nettavisen, VG og Adresseavisen var alle innom for å lage reportasjer. Ung i Trafikkens mediemann, Sunde syntes mediene gjorde en god jobb i dekningen av saken.

-Jeg er imponert over iveren media hadde til å dekke dette. De hev seg rundt og laget gode reportasjer. NRK prioriterte faktisk saken på Dagsrevyen klokken 21.  Det er vi fornøyd med – på den måten når vi ut til enda flere folk, sier Sunde til slutt.

Ny prosjektleder i Ung i Trafikken

Kari Houth Fjellseth er ny prosjektleder i Ung i Trafikken.

Hun er ansatt i et engasjement, mens vår prosjektleder er ute i svangerskapspermisjon.

Kari Houth Fjellseth er ny prosjektleder i Ung i Trafikken.

Hun er ansatt i et engasjement, mens vår prosjektleder er ute i svangerskapspermisjon.

Kari Houth Fjellseth er 28 år og oppvokst på bygda utenfor Gjøvik. Hun har studert kulturprosjektledelse i både Oslo og Chicago, og har erfaring fra en rekke store og små festivaler. –

-Jeg har jobbet en del med frivillighåndtering på festival, men jeg har også erfaring fra ungdomsarbeid og andre prosjekter. I 2016 var jeg med det norske bandet Lemaitre på nordamerika-turné, og i 2018 ble jeg festivalsjef for Fredvikafestivalen som er en relativt fersk musikkfestival i mjøskanten hjemme på Gjøvik, forteller Kari og legger til:

– De siste årene har jeg bodd mye i koffert, litt her og litt der, så nå gleder jeg meg til å ha base i Oslo, men likevel få lov til å reise rundt og møte ungdommen der de er. Det skal bli spennende å få et innblikk i hva slags tanker de gjør seg om rus og trafikk.

DeathTrip-vinnere 2020

Her finnere du vinnerne av DeathTrip 2020. Vi kårer de tre beste forebyggende fyllekjøringskampanjene.

«Ikke kjør med ølbriller»

Vinneren av DeathTrip 2020 er «Ikke kjør med ølbriller» fra Elvebakken videregående skole.

Kampanjen inneholder en egenprodusert låt, musikkvideo, kortfilmer og Snapchat-filter.

Sangen gir assosiasjoner til en russelåt, og treffer på denne måten store deler av dagens ungdomsmiljø, samt at sangen kan spilles på russearrangement. Bruk av ironi og overdrivelse gir assosiasjoner til Freddy Kalas og TIX, noe som gjør at låten skaper oppmerksomhet og gir en stoppeffekt. Kampanjen spiller rett og slett på ungdommens premisser.

Kampanjen er laget av elevene Jacob Brattvåg Dahl, Mathias Sanchez Grav, Peder Eliot Langnes-Øyen og Emilie Midtby Karlsen.

«Kjøretur med døden»

Andreplassen i DeathTrip 2020 går til «Kjøretur med døden» fra Drømtrop videregående skole.

Kampanjen inneholder to filmer, to snutter til sosiale medier, tre plakater og tre merchandise-produkter.

Juryen legger til grunn at kampanjen har et tydelig budskap som skaper refleksjoner. Bidraget får frem alvoret i budskapet uten blod og gørr, og uten å vise visuelt at man setter seg inn i bilen og drikker. Videre sier juryen at kampanjen har en god stoppeffekt ved personifiseringen av «døden». Juryen tror bidraget har innvirkning på målgruppen da det på en tydelig måte kan vise en konsekvens av å kjøre ruset. Det er også en fin balansegang mellom humor og alvor, noe som er relevant mot ungdom.

Juryen likte spesielt filmene som var laget for sosiale medier, de er korte og presise.

Kampanjen er laget av David Bramslev.

«Blandevann»

Tredjeplassen i DeathTrip 2020 går til kampanjen «Blandevann» fra Sentrum videregående skole.

Kampanjen inneholder tre kortfilmer, tre plakater og tre forskjellige merch.

Juryen mener kampanjen er klar og tydelig i sitt budskap, samtidig som den er humoristisk. Ideen om å prøve og betale for drikke med førerkortet på Vinmonopolet ble særlig godt likt av juryen. Signalene kampanjen formidler er ikke til å misforstå – den bokstavelig talt viser at bil- og alkoholrelaterte produkter passer dårlig sammen.

Merch som flaskeåpner og wunderbaum ble også satt pris på av juryen, det er relevante produkter som ungdom kan være tilbøyelige til å bruke.

Kampanjen er laget av Renate Fjeld, Torstein Sanderud Nordgaard, Frida Rymoen, Malky Renate Frank og Anne Petra Øyen Jacobsen.

Årets plakatserie

«Vinneren av «Årets plakat» i DeathTrip 2020 går til «Prisen å betale» fra Elvebakken videregående skole.  

Juryens begrunnelse: Plakatserien fokuserer på de verst tenkelige konsekvensene og hvor mye det kan påvirke andre og ikke bare deg selv. Juryen liker denne vinklingen og at kampanjen understreker at man kan ta med seg uskyldige i dragsuget hvis man fyllekjører.

Portrettene er realistiske, personlige, og nære. De positive og glade uttrykkene til ungdommene på plakatene er en stor kontrast til det å miste et liv og noen du er glad i, og bruken av dette virkemiddelet gir inntrykk.

God bruk av retorikk, farge og komposisjon. Hashtags inviterer til å anvende konseptet digitalt og på flere ulike måter.

Prisen å betale er et bra slagord. Det maner til ettertanke: For hva er et menneske egentlig verdt?

Konseptet er godt gjennomført. Det er syv plakater som viser til ulike gjenkjennbare situasjoner vi er i gjennom hele året. Fra grilling, hyttetur, julebord, kinodate, påskefjellet, jentekveld og familiemiddagen. Det finnes ikke begrensinger for i hvilke situasjoner konseptet kan brukes. Kampanjen illustrerer at et liv kan gå tapt i trafikken hvor som helst og når som helst. Du, jeg, eller de vi er glad i kan bli et offer for fyllekjøring i trafikken. Man kan ikke velge bort hvem ofrene kan bli.

Kampanjen er laget av Agnete Ofstad, Jonas Lahlum og Pernille Christensen Westad.

Vinner av «Folkets favoritt»

Vinner av «Folkets favoritt» ble kampanjen «Kjøretur med døden» laget av David Bramslev fra Drømtorp videregående skole.

Kampanjen har blitt stemt frem av medelever, elever fra mange videregående skoler fra hele Norge og ungdommer i alderen 16 – 26 år. Målgruppen for ruskjøringskampanjene som er laget i DeathTrip er ungdommer. At det nettopp er ungdommer som har stemt frem vinneren, viser at «Kjøretur med døden» er en kampanje som treffer akkurat dem den skal treffe.

Noen av tilbakemeldinger fra andre elever og lærere var:

«God produksjonskvalitet og fine videoer. De er korte men går rett på sak på en svært effektiv og lur metode. CGI var også et godt virkemiddel. Merch og plakater var også av relativt høy kvalitet.

Likte at poenget fort kom frem og at det virket profesjonelt.

Godt skuespill, og lydkvalitet.

Denne traff virkelig. Finalisten benytter toner av humor for å bringe frem et viktig budskap. Imponert.

Kort og presis, treffer mottaker, uventet poeng, virkningsfullt, utfyllende kampanje med flere elementer.

Tydelig budskap.

Vil du bli Ung i Trafikkens nye prosjektleder?

Vi søker deg som er dynamisk, utadvendt og selvstendig, med gode samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet.

Ansettelsesform: Vikariat

Kvalifikasjonskrav:

Vi søker deg som er dynamisk, utadvendt og selvstendig, med gode samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet. Du må kunne vise engasjement, ta initiativ og være fleksibel.

Erfaring fra å drive og utvikle prosjekter / kampanjer er en fordel. 

Du har evnen til å kunne samarbeide med ulike organisasjoner / frivillige og offentlige. Du må være en som klarer å begeistre de vi ønsker samarbeid med, slik at vi får mange med oss på de prosjekter og kampanjer som Ung i trafikken driver.

 • Erfaring fra organisasjonsarbeid er en fordel
 • Vi ønsker at du skal ha relevant høyere utdanning
 • Førerkort klasse B

God formidlingsevne både skriftlig og i møte med ungdom og andre vektlegges, da du vil måtte kommunisere med mange ulike aktører.

Arbeidsoppgaver:

Din hovedoppgave blir å videreføre / utvikle DeathTrip prosjektet, drifte Ung i trafikken sin vandreutstilling «Death Trip – on the road» og drifte vårt undervisningsopplegg om rus i trafikken. 

Du vil blant annet:

 • Planlegge og gjennomføre prosjektet DeathTrip, med bl.a. aktivt rekruttere videregående skolere til prosjektet og bruke kampanjene videre i vårt arbeid.
 • Holde «Kick off» på alle samarbeidsskoler
 • Planlegge og gjennomføre turne for vandreutstillingen «Death Trip – On the road.
 • Være med å oppdatere nettsider og sosiale medier
 • Utvikle nye kampanjer og prosjekter.
 • Søke om og rapportere på økonomiske tilskudd.

Som ungdomsorganisasjoner flest er det mye aktivitet på ettermiddag, kveldstid og i helger. Det må derfor påregnes en del helge- og kveldsarbeid, og fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver, reise og arbeidstid.

Vi kan tilby:

 • En svært viktig og samfunnsnyttig jobb
 • En anledning til å få attraktiv jobberfaring i en frivillig organisasjon
 • Et variert nettverk med bred kompetanse og erfaring, og samarbeid med interesseorganisasjoner og statlige aktører
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Ansvar og mulighet for å påvirke i en organisasjon med flat struktur og korte beslutningsprosesser
 • Eksterne kurs

Lønn og arbeid

 • Lønn etter tariffavtale
 • Kostgodtgjørelse etter statens satser
 • Gode pensjonsordninger

Dette er en 100 % stilling som er finansiert gjennom midler fra Helsedirektoratet.                                   

Stillingen er et svangerskaps vikariat som varer fra 17. august 2020 til 01. juni 2021

Ta kontakt for spørsmål til stillingen. Henvendelser rettes til daglig leder i Ung i trafikken Stig Eid Sandstad mob. 909 64 646

Vil du bli Ung i Trafikken-ambassadør ?

Ung i Trafikken trenger en ambassadør som kan være vårt ansikt utad og begeistre elever ved Idrettsfolkehøgskoleseminarer.

Ung i Trafikken trenger en ambassadør som kan være vårt ansikt utad og begeistre elever på idrettsfolkehøgskoler.

Vi skal i samarbeid med Idrett uten alkohol og Juvente på en seminarturné til landets folkehøgskoler skoleåret 2020-2021. I perioden september til april vil du ha 15 – 20 oppdrag. Seminaret varer i 4 timer og vil inneholde følgende tema:

 • Idrett, trening, prestasjon og restitusjon
 • Alkohol i studietida
 • Cannabis og andre narkotiske stoffer
 • Rus i trafikken

Arbeidsoppgaver:

Din oppgave vil være å snakke om temaet rus i trafikken, og lede elevene gjennom holdningsskapende øvelser. Presentasjonen varer i 45 minutter. Den er ferdig laget, så jobben din blir å formidle innholdet og engasjere publikum. Du vil ha med deg promille- og cannabisbriller som elevene får teste ut etter presentasjonen.

Ung i trafikken har fått tilskudd fra Stiftelsen Ansvar för framtiden for gjennomføringen av prosjektet, og må rapportere på tilskuddet. Vi ønsker derfor at du gir en kort rapportering etter hvert seminar. Dette vil vi hjelpe deg med. 

I tillegg innebærer jobben å ta bilder og video fra seminarene som skal legges ut på våre sosiale medier.

Jobben innebærer reisevirksomhet på alle oppdrag. Dette er en gyllen mulighet til å bli kjent med kriker og kroker av Norge.

Vi søker deg som:

 • Er en god ambassadør for Ung i trafikken, og ønsker å være vårt ansikt utad
 • Har et ønske om å bidra positivt i et samfunnsnyttig oppdrag
 • Liker, eller vil like, å holde presentasjoner
 • Kommuniserer godt med målgruppen (ungdommer)
 • Kan delta på første foredrag 5. september og ha opplæring i forkant av dette
 • Kan sette av en del lørdager til skolebesøk, og noen hverdager i perioden september 2020 – april 2021
 • Er positiv til å være et av Ung i trafikken sine ansikter utad også gjennom innhold på nett/i sosiale medier
 • Har førerkort klasse B

Vi kan tilby:

 • En svært viktig og samfunnsnyttig jobb
 • En spennende erfaring, som også gjør seg godt på CV’en
 • Opplæring i temaet rus i trafikken, og i å holde presentasjoner.
 • En anledning til å få attraktiv jobberfaring i en frivillig organisasjon, og samarbeide med Idrett Uten Alkohol og Juvente.
 • En mulighet for øvrige engasjement.

Lønn og arbeidstid:

 • Lønn for opplæring (3000 i honorar).
 • Honoreres per oppdrag (1500 – 2000 kr)
 • Kostgodtgjørelse etter statens satser (blir betalt ut i tillegg til lønn).
 • Ung i trafikken dekker hotell og reise. Du vil måtte påberegne å reise med fly, kollektivtransport og bil (vi har en jobb-bil som kan benyttes til enkelte oppdrag).

For ytterligere informasjon om denne ambassadør jobben – ta kontakt med daglig leder Stig Eid Sandstad på tlf. 909 64 646. 

Søknadsfrist: SNAREST – eller innen 12. juni 2020  

Søknad og CV sendes til:

Epost: stig@ungitrafikken.no