Arendalsuka 2022

Dette gjorde vi på Norges største demokratifestival.

I forrige uke var Ung i trafikken på demokratifestivalen Arendalsuka, i godt selskap med resten av nærings- og organisasjonslivet i Norge.

Uka gikk til å snakke med engasjert ungdom, på den flotte pop-up utstillingen vår. Temaene dreide seg om trafikksikkerhet i bybildet, promillekjøring og de nye elsparkesykkelreglene.

Forhindre fyllekjøring

  • Fikk se kampanjefilmer mot rus i trafikken
  • Testet interaktiv hørespill
  • Quiz om ungdom, rus og trafikk
  • Promillebriller
  • Plakater laget av ungdom med rusforebyggende budskap

På pop-up utstillingen DeathTrip – On the road har publikum fått muligheten til å se kampanjefilmer mot ruskjøring laget av elever i videregående skole. Mange grep også muligheten til å teste et interaktivt hørespill som gikk ut på å stoppe festen i tide, for å forhindre fyllekjøring. Noe som ble godt mottatt og skapte mye engasjement. Vi har også hatt quiz i trafikksikkerhet, hvor mange imponerte med gode kunnskaper om promillekjøring og situasjonen på norske veier.

I tillegg fikk alle som ville, mulighet til å teste promillebriller, enten i slalåmløype med kjegler, eller ved å kaste på stikka. Det var stor enighet om at alkoholens påvirkning på både balanse, koordinasjon og oppmerksomhet, egner seg veldig dårlig i trafikken. Det har vært gøy å se så mye engasjert ungdom på standen vår!

Se videoklipp

Se klipp fra standen på vår TikTok-profil her.

Deltok i paneldebatt

I samtalen var det fokus på føreropplæring og hvordan å skape gode sjåfører i dag, og i fremtiden.

Ukens høydepunkt ble for Ung i trafikkens del, at Liv Marie bidro i en paneldebatt i regi av Statens Vegvesen, sammen med Eline Stene, organisasjonssekretær i Sentrumsungdommen, og Emma Erlandsen, 2.nestleder i Unge Høyre. I tillegg var Seniorrådgiver Lars Inge Haslie med fra Statens Vegvesen.

Debatten ble streamet live og ca. 300 fikk med seg dette.

Innrømmer lange ventelister på oppkjøring

Statens Vegvesen tok for seg hvordan føreropplæringen fungerte i dag, og innrømmet for lang bestillingstid for førerprøven de siste årene. I år har de 160.000 førerprøver som mål, mot 140.000 i fjor.

Viktig å planlegge førerkortet i god tid

Fra Ung i trafikken sin side, la Liv Marie spesielt vekt på at unge sjåfører burde begynne med øvelseskjøring tidlig, for å ha mye god grunntrening før man tar lappen. Dette, siden forskning viser at mye øvelseskjøring gir mindre sannsynlighet for ulykker senere. I tillegg ble det løftet frem at risikovurdering er noe som må trenes på, og at ungdom trenger repetisjon på dette ofte.

Valgfag trafikk gir store muligheter

Så gikk man videre til Ung i trafikkens nye prosjekt, nemlig; valgfag trafikk. Her var den generelle forståelsen at kjøreopplæringen er viktig for hele landet, siden man også blir en bedre myk trafikant av kjøreopplæringen.

Senterungdommen ville ha valgfag trafikk som et obligatorisk fag i ungdomsskolen, så prosjektet ble derfor sett på som et godt tiltak. Unge Høyre på sin side, stilte seg mer skeptisk til å ta kjøreopplæringen inn i skolen. De var av oppfatning av at den norske skolen hadde en del vanskelig prioriteringer i timeplanen fra før av.

Lars Inge Haslie i Statens Vegvesen talte varmt for forslaget som en god løsning for å utdanne flinke sjåfører. Han la spesielt vekt på at valgfaget vil være mer omstendelig enn de 17 timene man får hos en kjøreskole, og det vil by på mer repetisjon og grundigere opplæring.

Diskusjon om ulykkestallene 2022

Ung i trafikken fikk også med seg et seminar med representanter fra Høyre, Fremskrittspartiet, Statens Vegvesen, Trygg Trafikk, Amcar og Samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet, hvor ulykkessituasjonen på norske veier hittil i 2022 ble diskutert.

Her ble både strakstiltak og tiltak med langtidsvirkende effekt diskutert for å få ned tallet på antall drepte i trafikken frem mot 2050. Noen av de nevnte tiltakene var setebeltesperre, alkolås, møtefrie veier, smart fartstilpasningsteknologi, nedsatte fartsgrenser og oppfriskningsprøve for motorsykkel. Det var allikevel stor enighet om at holdninger og atferd er det viktigste middelet mot målet om 0 trafikkdrepte i 2050.