Aldersgruppen 16 – 24: Økning i anmeldte fyllekjørere

Trafikksikkerhetsåret 2020 var historisk, for første gang i nyere tid ble under 100 drept. Likevel ser vi en økning i anmeldte fyllekjørere.

Kjøring i ruspåvirket tilstand,

Trafikksikkerhetsåret 2020 var historisk, for første gang i nyere tid ble under 100 drept. Likevel ser vi en økning i anmeldte fyllekjørere.

Ung i Trafikken jobber målrettet med aldersgruppen 16 – 25, og her ser vi en økning i anmeldte fyllekjørere med 18 prosent sammenlignet med 2019. Totalt ble over 10 300 personer anmeldt for fyllekjøring, 23 prosent av de er i nevnte aldersgruppe.

Daglig leder i Ung i Trafikken, Stig Eid Sandstad, er bekymret over økningen.

-Tallene som Utrykningspolitiet (UP) viser, gjør meg bekymret. I realiteten er også mørketallene store. Dessverre blir ofte uskyldige mennesker offer for andres fyllekjøring. Tenk på de som ikke fyllekjørte, men likevel ikke kom hjem til sine nærmeste, kommentere Sandstad.

Han tror deler av årsakene til at personer fyllekjører, er manglende forståelse av hvordan utfallet kan bli.

-Det er umulig å gi et svar med to streker under. Men manglende forståelse av konveksere og svake holdninger kan være medvirkende faktorer.

Les også: Markant reduksjon i antall drepte.

Lyttende minister

Nylig var Ung i Trafikken i møte med samferdselsminister Knut Arild Hareide. Her snakket vi blant annet om trafikksikkerhetsutfordringer i aldersgruppen 16 – 25.

Daglig leder i Ung i Trafikken, Stig Eid Sandstad.

Sandstad er glad ministeren tar trafikksikkerhet på alvor.

-Hareide var lyttende og spørrende i møte med oss. Han er i likhet med oss veldig opptatt av løse utfordringer knyttet til trafikksikkerhet. Vi sendte inn et forslag om å øremerke driftsmidler til Ung i Trafikken med to millioner kroner, sier Sandstad og legger til: 

-Dette skaper muligheter til en betydelig styrking av Ung i Trafikkens forebyggende og holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid rettet mot aldersgruppen 16 – 26.

Sandstad sier til slutt at vi har ingen å miste, og det er derfor viktig å forsterke arbeidet med nullvisjonen og redusere drepte og hardt skadde i trafikken.

Les også: Forventer promillegrense på el-sparkesykkel.