Nærmere 2000 ruskjøringsanmeldelser i aldersgruppen 18 – 24

Ruspåvirket kjøring er en av hovedårsakene til dødsfall i trafikken, og fra januar til oktober har 1918 personer i aldersgruppen 18 – 24 blitt anmeldt for ruspåvirket kjøring.

Gabriel Grønning

Ruspåvirket kjøring er en av hovedårsakene til dødsfall i trafikken, og fra januar til november har 1918 personer i aldersgruppen 18 – 24 blitt anmeldt for ruspåvirket kjøring.

Totalt har 9786 blitt anmeldt for ruskjøring hittil i år.

Unge menn er blant de som hyppigst blir tatt for ruskjøring. Bilentusiast Gabriel Grønning (21) fra Elverum tror manglende livserfaring kan ha noe med dette å gjøre.

-Jeg tror mindre livserfaring er utslagsgivende i dette – yngre sjåfører tenker ikke konsekvenser i så stor grad som de mer erfarne gjør, sier Grønning.

Grønning peker videre på at de yngste tar litt lettere på ting. Han referere til en hendelse han selv har opplevd.

-Jeg vet selv om hendelser der unge kjører til bygdefest, drikker og koser seg, for så å vente i 2-3 timer fra siste enhet til de setter seg bak rattet og kjører hjem. Heldigvis er dette en trend jeg ser mindre til.  

At menn dominerer statistikken, tror han skyldes at menn oftest er å finne i bilmiljøene.

Nulltoleranse i miljøet

Selv om bilmiljøet til Grønning på Elverum har nulltoleranse for ruskjøring, har det tidligere vært uheldige episoder med ruspåvirket kjøring.

Reaksjonene lot ikke vente på seg etter det.

-I mitt bilmiljø er det heldigvis nulltoleranse for noen som helst form for ruspåvirket kjøring. Men det har tidligere hendt at en har sendt Snap av øldrikking bak rattet. Han ble utstøtt fra miljøet.

UPs statistikk viser at flere av de rustatte førerne har mer enn to rusmidler i blodet. De kjører i blandingsrus, noe som medfører økt risiko for alvorlige ulykker.

21-åringen sier at dette er helt ukjent for ham og miljøet på Elverum.

Les hva politiet sier om blandingsrus.

Tenk deg nøye om

Avslutningsvis kommer Grønning med en oppfordring til førere som vurderer å kjøre bil dagen der på, og er usikre på om de faktisk er edru.

-Å tenke seg om to ganger er mitt klare råd. Når du sitter bak rattet dagen etter en fest, tenk; «Er jeg nykter nok til å kjøre?» Og tenk litt på hvem du risikerer livet til om du skulle være uheldig. Det tror jeg kunne fått mange til å velge riktig, sier Grønning til slutt.

-Flørter med døden

Kommunikasjonsrådgiver i Ung i Trafikken, Henrik Pettersen Sunde, er bekymret over antallet anmeldte ruskjørere, men er fornøyd med holdningene de viser på Elverum.

-Klart det er bekymringsverdig. Kjører du bil i ruspåvirket tilstand flørter du med døden. Ikke bare utsetter du deg selv for fare, men også helt uskyldige mennesker. Det gleder meg derfor at bilmiljøet på Elverum har nulltoleranse for ruskjøring, sier Sunde.

Sunde kommenterer avslutningsvis at han støtter oppfordringen til Grønning, og sier at du må være helt sikker på at du er edru før du setter deg bak rattet i en bil.