19 drepte i ungdomsulykker i 2019 

Norsk trafikksikkerhet er verdens beste, likevel har hele 49 personer i aldergruppen 16 – 24 mistet livet på norske veier de siste tre årene.  

Norsk trafikksikkerhet er verdens beste, likevel har hele 50 personer i aldergruppen 16 – 24 mistet livet på norske veier de siste tre årene.  

Historisk sett er ungdomsulykker blitt mindre vanlig på norske veier. Sammenlignet med 1970 har vi i dag kommet svært langt. Den gang omkom 243 personer under 25 år. Selv om det er langt færre som omkommer i dag ser en likevel en negativ utvikling de siste tre årene. I 2017 omkom 13 personer, 2018 ble 18 personer drept og i fjor var det 19 personer som mistet livet.

Pilen peker i feil retning 

Daglig leder i Ung i Trafikken, Stig Eid Sandstad er bekymret for utviklingen.  

-Selv om vi i Norge er pionerer når det gjelder trafikksikkerhet, og at dødstallene stadig synker totalt sett, så er det urovekkende at pilen peker i feil retning blant ungdommen. Det er derfor viktig at både de som driver med kjøreopplæring – og vi som driver med holdningsskapende arbeid fortsetter vårt viktige arbeid for å få unge til å skjønne at kombinasjonen av bil og høy fart, samt rus, kan få fatale konsekvenser både for en selv og andre, sier Eid Sandstad.  

96 prosent menn

Tallet på omkomne unge menn er skyhøyt, hele 47 menn i aldersgruppen har mistet livet på norske veier siden 2017. Til sammenligning er det bare tre unge kvinner som har blitt drept i samme periode.

-Skremmende høy prosentandel. Det er åpenbart at vi menn har et holdningsproblem hva gjelder trafikksikkerhet, sier Eid Sandstad avslutningsvis.

Daglig leder i Ung i Trafikken, Stig Eid Sandstad.