0% alcohol = 100% sjåfør

Mailand vgs

Kampanjen er laget av Athina Veberg Holm, Arne Vidar Stoltenberg og Katrine Kjenne fra Mailand vgs.

Kampanjen består av t-skjorter, plakater, busstekst, lightere, lydpresentasjon og film.