Vi har nytt navn!

Høsten 2018 ble det bestemt at MA-Ungdom skifter navn til Ung i trafikken – Ingen venner å miste. Dette ble enstemmig vedtatt under ungdomsorganisasjonens kongress i Søgne. 

Høsten 2018 ble det bestemt at MA-Ungdom skifter navn til Ung i trafikken – Ingen venner å miste. Dette ble enstemmig vedtatt under ungdomsorganisasjonens kongress i Søgne. 

På kongressen var i alt seks av ni lokale klubber representert, og alle delegatene som var til stede var enige i navneendringen.

– Bakgrunnen for at vi ønsket å bytte navn er at det skal være tydelig hvilket budskap organisasjonen har. Vi er opptatt av rusfri trafikk for ungdom og vi har ingen venner å miste, sier styreleder Ann-Cathrin Becken.

Ung i trafikken er den eneste trafikksikkerhetsorganisasjonen for ungdom i Norge, og ungdomsorganisasjonen står bak den populære Facebooksiden «Jeg har ingen venner å miste – Ikke kjør i fylla!» med over 300.000 likerklikk.

– Det er ungdommen selv som har kommet fram til det nye navnet. Vi hadde en navnekonkurranse på nyåret, og fikk inn flere gode forslag, forteller Becken.

Navneendringen har vært en prosess i styret de siste to årene, og styrelederen selv er veldig fornøyd med resultatet.

– Jeg synes Ung i trafikken både er fengende og treffende. Ung i trafikken – Ingen venner å miste er en sammenslåing av to av forslagene vi fikk inn i konkurransen. Det sier mer om hvem vi er og hva vi gjør, enn det MA – Ungdom gjorde, mener hun.