Info om konkurransen

Konkurransens fem faser

1. Research

Ung i trafikken legger til rette for en god research-fase med en videopresentasjon laget at mediebyrået Kikkut, der designer Mari forteller elevene hvordan hun jobber med kampanjer og idéutvikling. For å sette seg godt inn i tematikken tilbyr vi et gratis 40 minutters e-kurs med videoer, animasjoner og informasjon om rus i trafikken. Vi har også gode nettsider med informasjon om rus og trafikk der elevene kan lese mer.

2. KickOff

Gjennom et KickOff presenterer vi oppgaven, kriteriene for konkurransen og beskriver Ung i Trafikken sine kommunikasjonsutfordringer. Vi tar også for oss tematikken rus i trafikken, samt kommer med tips til idéutvikling. KickOff kan gjennomføres enten fysisk eller digitalt.

Klassen kan få tilgang på en innspilt KickOff-video som tar 30 minutter. Etter dette kan vi gjerne ringes eller møtes over Teams for å svare på spørsmål fra elevene.

Ellers kan vi avtale et direkte, digitalt KickOff over Teams, det tar en times tid.

Et fysisk KickOff varer i ca. en dobbel skoletime. Da få klassen også teste promillebriller! Ved å balansere og gå slalåm mellom kjegler med disse brillene på, får elevene innblikk i hvilke egenskaper man mister ved økt promille.

Ta kontakt med kari@ungitrafikken.no, og fortell oss hvilken løsning som vil passe best for deg og din klasse.

3. Prosjektgjennomføring

Etter KickOff er det opp til hver enkelt skole å velge hvordan og hvor mye man ønsker å jobbe med konkurransen. Elevene velger selv hvilket format de ønsker å bruke (SoMe – produkter, animasjon, film, merch, tegneserie, podcast, plakater etc). Kampanjen skal på best mulig måte presenterer problemstillinger rundt ruskjøring, rus og ungdom. Kampanjen skal også peke på innfallsvinkler til hvordan ruspåvirket kjøring kan motvirkes og forhindres.

4. Innsending av bidrag

Frist for innsending av bidrag er utvidet til 14. mai 2021!

Hver skole kan levere opp til fire bidrag og innsendingen skjer via post til Ung i trafikken, PB 752, 0106 Oslo eller elektronisk til kari@ungitrafikken.no.

Husk! Alle bidrag som sendes inn skal inneholde både logoen til DeathTrip og Ung i Trafikken. Logoer finnes her: Ung i trafikken og DeathTrip

5. Utvelgelse og kåring

Av alle de innsendte bidragene vil en utvelgelseskomité velge ut de 10 beste bidragene som går til finalen. Kåring av årets beste kampanjer blir i år gjort digitalt. Vi kommer tilbake med detaljer om hvordan det vil bli løst. Det vil nok bli en lignende løsning som i fjor, klikk her for en video fra 2020 som beskriver hvordan DeathTrip-kåringene ble gjort i fjor.

Juryen kårer vinnere basert på følgende prinsipper:

Den gruppen som best har satt seg inn i, og forstått, ruskjøring som et trafikksikkerhetsproblem.
Den gruppen som har foreslått de mest anvendbare og nytenkende virkemidler/tiltak for å hindre ruskjøring.
Den gruppen som har vist det beste bidraget ut ifra målsetningen om å påvirke andre ungdommers holdning til det å kjøre i ruspåvirket tilstand.

Premiene bli fordelt slik:

1. plass: 30.000 kr
2. plass: 15.000 kr
3. plass: 5.000 kr