DeathTrip

DeathTrip er et landsomfattende prosjekt hvor elever fra videregående skoler engasjeres til å lage holdningskampanjer mot ruskjøring. Den beste kampanjen vinner 30.000 kr.

 

Konkurransen er åpen for alle studieretninger da vi ønsker variasjon og bredde i det elevene produserer. Erfaringsmessig har vi sett at prosjektet passer for elever på Medier- og Kommunikasjon da det enkelt kan implementeres i lærerplanen for denne linjen.

DeathTrip har som hensikt å forebygge ruskjøring blant ungdom ved at de selv blir bevisste sine holdninger i til dette tema ved å jobbe med konkurransen. Samtidig som bruk av elevenes holdningskampanjer skaper bevissthet og synliggjøring av ruskjøring som trafikksikkerhetsproblem.

Hvert år blir de beste kampanjene brukt. Ut i fra hva vi ser som mest forebyggende og hva vi har av midler brukes de som materiell for undervisningsopplegg til trafikalt grunnkurs, undervisning/kurs på fritidsklubber, og i ulike kanaler som web/sosiale medier, TV, kino, reklame på bussholdeplasser og lignende.

Ansvarlig for prosjektet er Ung i trafikken og er støttet av Helsedirektoratet.

For spørsmål, send mail til post@ungitrafikken.no

Se finalebidragene her